Hvor stammer klovnefiguren fra?

Klovnen slik vi kjenner den i dag, har rot i italiensk maskekomiede fra 1500-tallet.

Clown figure

Klovnelignende skikkelser kjenner vi fra flere tusen år bakover i tid. Vi vet fra inskripsjoner og funn av statuer at pygmeer, såkalte dangas, underholdt faraoene med klovnestreker i oldtidens Egypt rundt 2500 år f.Kr. Hoffgjøglere opptrådte i Kina fra cirka 1800 f.Kr. og er likeledes kjent fra India. På samme måte har de fleste kulturer også hatt markedsgjøglere.

Klovnefiguren slik vi kjenner den i dag, har røtter i den italienske maskekomedien la commedia dell'arte som oppsto på 1500-tallet som en del av ”karnevalstradisjonen”. I de eldste komediene het klovnen Harlekin. Han gikk med fillete klær og bar svart maske, men med tiden utviklet Harlekin seg til en elegant forfører, og klovnerollen ble i stedet overtatt av Pierrot. De første sirkusklovnene dukket opp på 1700- og 1800-tallet, men de moderne klovnene med snodige klær, rød nese og altfor store sko vant frem først i det 20. århundret.