Hvor langt tilbake i historien har man brukt såpe?

Hvor lenge har man egentlig kjent til såpe? Og hva brukte man før den ble oppfunnet?

Stabel av en gammel type såpe
© Shutterstock

Første gang i historien såpe blir omtalt, er det av den romerske forfatteren og historikeren Plinius den eldre, som døde i år 79 e.Kr. Vi kan derfor med sikkerhet gå ut fra at såpens historie er minst 2000 år gammel. Ifølge Plinius er såpe en gallisk oppfinnelse, men utgravninger i det gamle Babylon tyder på at såpen kanskje er enda eldre. Noen sylinderformede leirkrukker som stammer fra omkring 2800 f.Kr., har inskripsjoner – og de beskriver en prosess som minner mye om såpeproduksjon: Fett ble kokt med aske for å lage et såpeliknende produkt, men funksjonen beskrives dessverre ikke nærmere. I det 7. århundret var såpeproduksjon blitt et etablert yrke flere steder i Europa. Frem til 1800-tallet, da man begynte å lage såpe på fabrikker, var det imidlertid en luksusvare som bare var tilgjengelig for et rikt og kjøpekraftig publikum. Vanlige mennesker var henvist til å bruk bare vann eller til å skrape av seg skitten. Det samme måtte folk gjøre før de fikk såpe, men det er visse unntak: I oldtidens Hellas renset fine folk kroppen ved å smøre seg med olje blandet med sand og aske, som de etterpå skrapte av seg med et metallinstrument kalt strigilis. Et annet og mye brukt middel var pimpestein, som man brukte til å gni vekk fastgrodd skitt og hard hud med. Til klesvask brukte man som regel bare vann og skrubbing.