© Shutterstock

Hvilket kongedømme er eldst?

Både engelsk og dansk kongedømme blir nevnt som verdens eldste. Hva er riktig?

Det kan være vanskelig å avgjøre, for når man går langt tilbake, er mange kilder gått tapt. Det er også vanskelig å vurdere om en hersker har vært konge, fyrste eller bare høvding.

Blant historikerne er det imidlertid enighet om at det både i Danmark og England var herskere som kalte seg konger allerede først på 700-tallet. Men de hadde en svært ustabil makt. Hvilket land som får æren, kommer derfor an på om vi ser på kongedømmet som institusjon eller legger vekt på at kongerekken er ubrutt.

Som fast institusjon er det engelske kongedømmet eldst. Det kan dateres tilbake til Alfred den store, som regjerte i Sør-England fra 871 til 899. I Danmark har kongerekken derimot vært mer kontinuerlig og kan dateres tilbake til Gorm den gamle, som døde cirka år 958.