Shutterstock
Japan – verdens eldste monarki

Verdens eldste monarki – og 7 andre gamle monarkier

Det er 43 eksisterende monarkier i verden. Blant disse er keiserriket Japan det eldste, mens Danmark, England, Norge og Sverige er noen av verdens eldste kongedømmer.

Verdens eldste monarki

Det eldste eksisterende kongedømmet er kongedømmet Kambodsja, som dateres helt tilbake til år 68 e.Kr. mens keiserriket Japan ifølge lokale legender er enda eldre – og dermed ofte betraktes som verdens eldste monarki.

Kanskje kan det imidlertid være monarkier som er enda eldre.

Det kan nemlig være vanskelig å avgjøre hvilke monarkier som er eldst, forklarer førsteamanuensis i historie Lars Hovbakke Sørensen: «Det som gjør det vanskelig å vurdere hvilke kongedømmer eller monarkier som er eldst, er at vi ikke har skriftlige kilder når vi kommer så langt tilbake. I stedet må man se på når tittelen «konge» eller «keiser» nevnes for første gang i de skriftlige kildene».

Det finnes i dag 43 monarkier i verden hvis man går ut fra den vanlige definisjonen av et monarki som motsetningen til en republikk.

«En republikk er kjennetegnet ved at det er et statsoverhode som blir valgt inn og som sitter i en begrenset årrekke mens et monarki er kjennetegnet ved at monarken i utgangspunktet sitter på tronen på livstid», forteller Lars Hovbakke Sørensen.

Et monarki kan altså både være et keiserdømme, som Japan, et kongedømme som Danmark, Norge og Sverige eller et sultanat som Oman. I tillegg er fyrstedømmer, storhertugdømmer og emirater også monarkier.

Brorparten av verdens konger har bare begrenset eller ingen politisk innflytelse, men har mer en kulturbærende funksjon. I enkelte land som Oman og Marokko har monarken imidlertid fortsatt politisk makt.

Her er verdens eldste monarkier:

 1. Keiserriget Japan
 2. Kongeriket Kambodsja
 3. Sultanatet Oman
 4. Kongeriket Marokko
 5. Det britiske monarkiet
 6. Kongeriket Norge
 7. Kongeriket Danmark
 8. Kongeriket Sverige

Årstallene kan variere alt etter hvilke kilder man spør og listen er derfor bare et forslag til hvilke monarkier som er verdens eldste.

Lær mer om verdens eldste monarkier i denne artikkelen.

Keiserriket Japan

Japan – verdens eldste monarki

Japan betraktes av mange som verdens eldste monarki, og den nåværende keiseren Naruhitos hovedresidens er palasset Kōkyo, som ligger i Tokyo.

© Shutterstock
 • Etablert: 660 f.Kr.
 • Første monark: Keiser Jimmu.
 • Nåværende monark: Keiser Naruhito.
 • Kommende monark: Kronprins Fumihito.

Japan har vært et keiserrike i mange år, og det japanske monarkiet betraktes ofte som verdens eldste monarki.

Ifølge mytiske legender ble keiserriket allerede etablert i år 660 f.Kr. med den første keiseren Jimmu.

Det nåværende keiserdømmet kan imidlertid bare spores tilbake til Keiser Ōjin, som styrte rundt 300-tallet e.Kr.

I mange år ble den japanske keiseren betraktet som guddommelig, men det endret seg etter andre verdenskrig. Med nederlaget i 1945 mistet keiseren sin guddommelige status og gikk over til å være konstitusjonell monark.

I dag er Japan er et konstitusjonelt monarki der keiseren ikke har noen politisk makt.

Kongeriket Kambodsja

Det kongelige palasset i Phnom Penh i Kambodsja

Her ser vi det kongelige palasset i hovedstaden Phnom Penh, der kongen bor.

© Shutterstock
 • Etablert: 68 e.Kr.
 • Første monark: Dronning Soma.
 • Nåværende monark: Kong Norodom Sihamoni.
 • Kommende monark: Usikkert.

Kongeriket Kambodsja ble visstnok etablert i år 68 e.Kr., da en dronning ved navn Soma styrte over området Funan, som dekker dagens Kambodsja.

Siden den gang har kongedømmet eksistert i ulike konstellasjoner bortsett fra i årene 1970 til 1993, da monarkiet ble avskaffet i landet.

Kambodsja har tidligere hatt arvelig monarki, men i 1993 ble det bestemt seg for at Kambodsjas monark skulle velges av et kongelig råd. Kambodsja er altså et av verdens eneste valgmonarkier.

Siden 1993 har Kambodsjas konge først og fremst hatt symbolsk status, og kongen har altså begrenset politisk makt.

Sultanatet Oman

Al Alam-palasset i Muscat, Oman

Al Alam-palasset i Muscat i Oman er kongens offisielle residens.

© Shutterstock
 • Etablert: 751 e.Kr. som imamat.
 • Første monark: Avl-Julanda bin Mas'ood.
 • Nåværende monark: Haitham bin Tariq.
 • Kommende monark: Kronprins Theyazin bin Haitham.

Etter Umayyade-kalifatets fall ble det rundt år 751 e.Kr. etablert et imamat i Oman under imam Avl-Julanda bin Mas'ood.

I 1749 ble Ahmad bin Said al-Busaidi valgt som imam av Oman som den første under Al Said-dynastiet, som fortsatt styrer i dag.

Den nåværende sultanen, Haitham bin Tariq, er både kongelig og politisk overhode i sultanatet Oman.

Oman er nemlig et absolutt monarki, noe som betyr at sultanen har politisk makt og kan innføre nye lover.

Kongeriket Marokko

Det kongelige palasset i Fez, Dar al-Makhzen i Marokko

Det kongelige palasset i Fez, Dar al-Makhzen, blir ofte brukt av kong Mohammad VI, selv om palasset ikke er kongens offisielle residens.

© Shutterstock
 • Etablert: 788 e.Kr.
 • Første monark: Idris ibn Abdallah.
 • Nåværende monark: Kong Mohammad VI.
 • Kommende monark: Kronprins Moulay Hassan av Marokko.

Idrisid-dynastiet var et muslimsk dynasti som styrte over Marokko fra 788 til om lag 974. Idrisidene anla blant annet byen Fez, som ble politisk og religiøst sentrum for dynastiet.

Den nåværende konge Mohammad VI styrer under 'Alawi-dynastiet, som kom til makten i 1631 og som hevder å stamme fra profeten Muhammad gjennom barnebarnet hans, Hasan ibn Ali.

I 1912 ble Marokko gjort til spansk og fransk protektorat, men i 1956 oppnådde landet igjen selvstendighet og kongen kunne igjen styre som monark.

I dag er Marokko et semi-konstitusjonelt monarki der tronen arves til et mannlig medlem av 'Alawi-familien og kongen har politisk innflytelse.

Kong Mohammad VI har altså både utøvende og lovgivende makt over blant annet utenrikspolitikk og religiøse anliggender.

Det britiske monarkiet

Windsor Castle utenfor London

Dronning Elizabeth II bor på Windsor Castle utenfor London.

© Shutterstock
 • Etablert: 871 eller 1066 e.Kr.
 • Første monark: Alfred den store eller Vilhelm Erobreren.
 • Nåværende monark: Dronning Elizabeth II.
 • Kommende monark: Charles, prinsen av Wales.

Det britiske monarkiet dateres enten tilbake til 871 eller 1066 alt etter om man regner Alfred den Store eller Vilhelm Erobreren som første engelske kongen.

Fram til 1066 var England nemlig inndelt i sju kongedømmer med hver sin regent. Alfred den store var konge over én av disse kongedømmene, nemlig Wessex, i perioden 871 og 899.

Det var imidlertid først i Vilhelm Erobrerens regjeringsperiode fra 1066 til 1087 at de engelske kongedømmene ble samlet. Vilhelm Erobreren var hertug av Normandie og ble konge av England da han erobret området i 1066.

I dag sitter Dronning Elizabeth II på tronen som den lengst regjerende britiske monarken noen gang. Rundt om i verden slås hun bare av den franske kong Ludvig 14. som ble regent som fireåring i 1643 og satt på tronen i 72 år.

Det britiske monarkiet er et konstitusjonelt monarki, noe som betyr at monarken er offisielt statsoverhode, men ikke har politisk makt til å vedta lover.

Kongeriket Norge

Kongeslottet i Oslo

Her ser vi kongeslottet i Oslo, der kong Harald V bor i perioder.

© Shutterstock
 • Etablert: 885 e.Kr.
 • Første monark: Harald Hårfagre.
 • Nåværende monark: Kong Harald V.
 • Kommende monark: Kronprins Haakon Magnus.

Kongeriket Norge ble etablert i 885 e.Kr. med Slaget i Hafrsfjord. I de neste årene har Norge blitt styrt av vekslende kongedømmer, som det danske og svenske.

I 1905 ble det norske kongedømmet gjenetablert da Norge ble selvstendig etter å ha hørt under den svensk-norske unionen.

I dag er Norge et arvelig konstitusjonelt monarki med kong Harald V på tronen.

Den nåværende kongen tilhører, akkurat som den danske Dronning Margrethe II, slekten Glücksborg.

Kongeriket Danmark

Amalienborg i København

Dronning Margrethe II bor i vintermånedene på Amalienborg slott i København.

© Shutterstock
 • Etablert: 935 e.Kr.
 • Første monark: Gorm den gamle
 • Nåværende monark: Dronning Margrethe II
 • Kommende monark: Kronprins Frederik

Gorm den gamle var den første kongen av Danmark. Han hersket over Danmark helt til han døde rundt år 960 e.Kr.

I mange år var kongeriket Danmark et valgkongedømme selv om det som regel var den eldste arvefølgen som ble valgt til å overta tronen.

I 1660 ble valgkongedømmet erstattet av et eneveldig monarki der den eldste sønnen automatisk arvet tronen.

Med junigrunnloven i 1849 ble Danmark et konstitusjonelt monarki, noe som betyr at at regenten ikke må styre utenom landets ministre og kongefamilien har derfor ingen virkelig politisk makt.

I dag sitter dronning Margrethe II på tronen. Som dronning av Danmark er hun formelt statsoverhode, men har ingen politisk makt selv om hun må signere alle nye lover.

Kongeriket Sverige

Drottningholm slott utenfor Stockholm

Kong Carl XVI Gustaf bor på Drottningholm slott utenfor Stockholm.

© Shutterstock
 • Etablert: 970 e.Kr.
 • Første monark: Erik Seiersæl.
 • Nåværende monark: Kong Carl XVI Gustaf.
 • Kommende monark: Kronprinsesse Victoria.

Erik Seiersæl var konge i Sverige rundt år 970–995. I dag er Sverige et konstitusjonelt monarki med kong Carl XVI Gustaf sittende på tronen.

Monarkiets viktigste funksjon er å representere befolkningen ved seremonielle anledninger og kongefamilien har ingen politisk makt.

Siden suksesjonsordningen trådte i kraft i 1810 har Sveriges tronarvinger tilhørt Bernadotte-slekten.

I 1980 ble ordningen endret slik at den eldste arvingen uansett kjønn kunne arve tronen.

LES OGSÅ: Verdens største innsjø