Hvilken funksjon har en dirigent?

Hvilken rolle har egentlig en dirigent? Klarer ikke musikerne seg med noter?

Ryggen av dirigent i aksjon
© Shutterstock

Dirigentens rolle er å formidle komponistens og sine egne intensjoner videre til orkesteret. Musikernes noter inneholder angivelser av hvilke toner som skal spilles, men bare til en viss grad oppskriften på hvordan de skal spilles. Derfor er det behov for en fortolker som kan forene opptil 100 musikeres individuelle oppfatninger av hvordan musikken skal lyde. I sitt indre øre hører dirigenten vanligvis et ideal for hvordan musikken skal være, og måler hele tiden orkesterets spill mot dette. Dirigentens musikalske vilje kommer samtidig til uttrykk i en stor variasjon av bevegelser, mimikk og kroppsspråk. Slik gir han uttrykk for når stykket skal starte, i hvilket tempo, i hvilken dynamikk og kanskje især med hvilken karakter og følelse. Det finnes en del bestemte regler for tegngivingen, men jo mer rutinerte musikerne er, desto friere kan dirigenten utfolde seg.