Hvem eier Antarktis?

Jeg har hørt at flere land gjør krav på deler av Antarktis. Men hvem eier egentlig kontinentet?

Pingviner på stein foran snødekket fjell
© Shutterstock

Antarktis er uten tvil verdens mest ugjestmilde kontinent. Over 99 prosent er dekket av is, som er opp til 4700 m tykk. Det er bare om sommeren at temperaturen kryper en tanke over frysepunktet i de isfrie områdene, og ingen andre steder i verden blåser det så mye som der. Ikke desto mindre har en rekke land gjennom tidene gjort krav på deler av Antarktis, og lenge var kontinentets folkerettslige status usikker. I 1959 ble det inngått en traktat som gjør hele kontinentet til et fredet og avmilitarisert område. Traktaten er underskrevet av 44 land, som til sammen representerer to tredeler av verdens befolkning. Dermed er det ingen som eier Antarktis. For 20 år siden ble fredningen utvidet, og nå omfatter traktaten også havet rundt. Selv om det er funnet spor av verdifulle mineraler, ble i 1991 landene bak Antarktis-traktaten enige om å forby forsøk på gruvedrift i området – foreløpig frem til 2048. Vitenskapsfolk betrakter Antarktis som et paradis, og forskere fra hele verden samarbeider der uten problemer. Det tettest befolkede området er øya King George Island, der en lang rekke land har baser. Noen av landene opprettholder baser ene og alene for å sikre seg fremtidig innflytelse, for ifølge Antarktis-traktaten er det bare de landene som driver vitenskapelig forskning i Antarktis, som har innflytelse på kontinentets fremtid.