Spillkortenes farger

Hva betyr fargene på spillkortene?

Spillkortets velkjente symboler er hierarkiske og viser til forskjellige roller i samfunnet fra adel til bonde.

Italia var først med symboler på spillkort

Kortstokkens farger har røtter tilbake til 1400-tallets Frankrike, der de gjenspeilte samfunnets hierarki fra toppen til bunnen.

De første spillkortene fra Italia brukte andre symboler: sverd, begre, mynter og hakker skulle symbolisere henholdsvis adelen, geistligheten, borgerne og bøndene.

Spillkort kan skape avhengighet

Avhengighet av kortspill, hesteveddeløp og annen underholdning er et velkjent fenomen. Hjernen blir fysisk avhengig av de små gledesrusene.