Gravlegger man alltid folk i jorden?

Hvor gammel er tradisjonen med å begrave døde? Hos oss blir man vanligvis gravlagt i jorden, men bruker man andre metoder andre steder?

Trekiste med hvite liljer på toppen på grå bakgrunn
© Shutterstock

De tidligste begravelsene man vet om, er opptil 100 000 år gamle og ble gjort av neandertalere i Dordogne i Frankrike og Shanidar i Irak. Skikken med å begrave eller legge avdøde i steinbygde graver var vanlig i Norden i steinalderen. Som regel delte mange lik det samme gravstedet, der slektens døde etter hvert ble samlet. I bronsealderen begynte man i Sentral- og Nord-Europa å gravlegge de døde enkeltvis i kister av stein og tre. På 1300-tallet f.Kr. ble likbrenning mer utbredt slik det også ble vanlig i antikkens Roma og i India. I nyere tid finnes det mange variasjoner over gravferdstemaet. På Grønland og i andre arktiske strøk er det vrient å gravlegge de døde i den stivfrosne bakken, og derfor dekker man noen ganger liket med stein. Tidligere har man brukt steinhytter, revet huset ned over liket eller bare satt det ut, svøpt i dyreskinn. I Tibet parterer munkene de døde på en høytliggende fjellavsats og gir dem en ”himmelgravferd” i takt med at liket gradvis blir fortært av rovfugler. Og prærieindianerne satte ofte sine døde opp i høye trær, gjerne bak tornekvister som vern mot ville dyr.