Acoustic Research Centre/University of Salford

Forskere gjenskaper lyden av Stonehenge

I flere tusen år har steinformasjonen i det sørlige England vært innhyllet i mystikk. Nå avslører et imponerende forsøk hva som ventet de steinaldermenneskene som beveget seg inn i sirklen …

Det imponerende anlegget Stonehenge i det sørlige England er innhyllet i mystikk. Arkeologene er fortsatt ikke sikre på hva det opprinnelige formålet med den 30 meter brede steinringen har vært, og kanskje har monumentet blitt brukt til ulike typer seremonier gjennom århundre.

For de steinaldermenneskene som har valfartet til stedet, har det imidlertid helt sikkert vært et overveldende syn – og antagelig også en fantastisk lydopplevelse, viser ny forskning.

Eksperimenter med en modell av Stonehenge viser at lyden i steinsirkelen har hatt en lang etterklang.

© Acoustic Research Centre/University of Salford

Eksperter på akustikk fra University of Salford i England har skapt en modell av Stonehenge i størrelsesforholdet 1:12 og plassert den i et såkalt lyddødt rom for å undersøke steinringens akustiske egenskaper.

Lyden ble hengende i luften

Modellen er skapt ut fra forskernes teorier om hvordan det komplette Stonehenge har sett ut for om lag 4200 år siden. Den inneholder derfor 157 steiner, mens det i det nåværende Stonehenge bare er 63 hele steiner igjen.

Alle steinene i modellen av Stonehenge er skapt ved en lang prosess. Først 3D-printet forskerne minikopier (t.v.) fra laserskanninger av de opprinnelige steinene. Deretter ble kopiene brukt til å skape støpeformer til de endelige modellsteinene (t.h.), som består av en spesiell gips med de riktige akustiske egenskapene.

© Acoustic Research Centre/University of Salford

I det lyddøde rommet plasserte forskerne høyttalere og mikrofoner både innenfor og utenfor modellen. Lydmålingene viste at steinsirkelen virket som en forsterker som forlenget lydenes etterklang.

Etterklang måles ut fra hvor lang tid det går før lydnivået har falt med 60 dB under den opprinnelige lydens nivå. I Stonehenge var etterklangen på 0,6 sekunder. Til sammenligning er den på 0,4 sekunder i en vanlig stue, men på om lag 2 sekunder i en stor, moderne konsertsal.

© Shutterstock

3 facts om Stonehenge

Alder: En ringvoll ble anlagt for 5100 år siden. Steinsirkelen ble bygget for om lag 4500 år siden.

Størrelse: Steinsirkelen er om lag 30 meter i diameter. De største steinene er om lag 5,5 meter høye og veier 25 tonn.

Opprinnelse: De største steinene er hentet i et område 30 kilometer mot nord; andre er fra Wales, hele 200 kilometer unna.

Utenfor steinsirkelen var det til gjengjeld ingen virkning å spore. Steinaldermennesket som har beveget seg inn i Stonehenge, har dermed opplevd en stor effekt hvis det for eksempel har blitt avholdt seremonier med taler, sang, musikk eller trommer.