Shutterstock

Mayaene forgiftet seg selv

Mayametropolen Tikal ble plutselig forlatt mot slutten av 800-tallet. Ny forskning viser at årsaken var en kombinasjon av tørke og kvikksølvforurensning.

For 1200 år siden sydet det av liv mellom de imponerende templene og husene i mayaenes metropol Tikal. I byens storhetstid steg innbyggertallet til opp mot 100.000, men plutselig gikk det bratt nedover.

Arkeologiske studier viser at byen, som ligger i det nåværende Guatemala, mot slutten av 800-tallet ble fullstendig avfolket.

Hittil har forskerne ment at årsaken var lange perioder med tørke, men nå viser nye studier foretatt av biologer fra University of Cincinnati i USA at det bare er en del av sannheten.

Forskernes studier av Tikals vannreservoarer avslørte store konsentrasjoner av blågrønnalger i de lagene som ble avleiret i tiden fram mot byens undergang.

© Nicholas Dunning/UC

En annen viktig årsak var at mayaene forgiftet drikkevannet sitt.

Vannkvaliteten ble dårligere og dårligere

Forskerne analyserte avleiringer i ti av byens store vannreservoarer, som beboerne var fullstendig avhengige av. Byen lå avskåret fra sjøer og elver og var derfor sårbar overfor tørkeperioder.

Uten regn ble ikke reservoarene fylt opp, og det vannet som var igjen, ble dårligere og dårligere.

Studiene av avleiringene viste at konsentrasjonen av to arter av blågrønnalger steg markant opp mot byens kollaps, så vannet må ifølge forskerne ha vært helt udrikkelig til slutt.

Tikals livgivende vannreservoarer ble forvandlet til giftdepoter fordi kvikksølv fra veggmalerier gjennom århundre ble skylt av murene og konsentrert i vannet.

© Louis le Grand

Og det var ikke det eneste problemet. I tillegg til algene var vannet forgiftet av kvikksølv, og her lå skylden hos mayaene selv.

Utsmykking forgiftet vannet

Til utsmykkingen av byens murer hadde de en forkjærlighet for sterke røde farger, og i produksjonen av den røde malingen brukte de mineralet sinober, med det kjemiske navnet kvikksølvsulfid.

Gjennom århundre har regn skylt maling av murene, slik at kvikksølvet har blitt hopet opp i vannreservoarene.

I 1300 år var Tikal bebodd, før byen gikk under. Storhetstiden var fra år 200 til 900, da byen dominerte hele Mayariket.

Særlig i bassengene like ved byens sentrale templer, der den herskende eliten bodde, var kvikksølvkonsentrasjonen høy. Forskerne mener derfor at medlemmer av byens overklasse var blant de første ofrene for forgiftningen.