Hvilket folkeslag er eldst?

Mennesket har spredd seg over Jorden og utviklet seg til mange folkeslag. Vet man hvilket av dem som er eldst?

Debatten om hvilke av verdens folkeslag som er de eldste og mest opprinnelige, er årsaken til en rekke av konfliktene som rir verden i dag. Det er følgelig et usedvanlig kontroversielt spørsmål. Skal man våge å forme et svar, er det neppe tvil om at de eldste grenene på vårt stamtre vokste i Afrika. Ifølge den mest fremherskende teorien om menneskets utbredelse utvandret vi fra Afrika for snaut 200 000 år siden. Noen av forfedrene foretrakk i bli igjen, og de har sannsynligvis endret seg minst fordi miljøet har vært det samme. Genetisk sett er det san-folket, en gruppe buskmenn fra det sørlige Afrika, som er den beste kandidaten til eldstemannstittelen. Det er mennene i san-folket som disponerer den mest opprinnelige utgaven av de mange variantene av Y-kromosomet som man finner blant Jordens mange folkeslag. Samtidig er deres mitokondrie-DNA, som går i arv fra mødrene, av aller eldste utgave. Likevel kunne san-kulturen teoretisk sett vært relativt moderne. Imidlertid tyder mange arkeologiske funn på at stort sett den samme kulturformen har eksistert i området de siste 30 000 årene. Og for 30 000 år siden hadde for eksempel det europeiske lappeteppet av ulike kulturer på ingen måte oppstått.