SHAOGUANG ZHANG/INSTITUTE OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND PALEOANTHROPOLOGY
Kæbe, Kina

De første menneskene i Asia forsvant etter 7000 år

DNA-analyser viser at Asia har blitt befolket to ganger med flere tusen års mellomrom.

De første stammene av Homo sapiens som befolket Asia, bukket under for de barske levekårene. Det viser en ny kinesisk DNA-analyse av beinfragmenter fra kontinentet.

Forskerne har undersøkt knokkelfunn fra mennesker som levde i Asia for 3400–40 000 år siden, og de tegner et tydelig bilde.

I de eldste knoklene er likhetene i DNA-et store – selv om avstanden mellom funnstedene er tusenvis av kilometer. Det viser at menneskene var en del av den samme innvandringsbølgen.

Levningene fra yngre funn har også et nært slektskap, men DNA-analysene viser tydelig at de eldste og de yngste knoklene ikke kan stamme fra beslektede individer. Dermed kan forskerne kartlegge to innvandringsbølger i Asia:

De første menneskene nådde kontinentet for 40 000 år siden. De klarte seg fint i omkring 7000 år, men så forsvinner alle spor av dem.

I årtusener var det ikke mennesker i Asia, og etter den siste istiden, for om lag 19 000 år siden, innvandret en ny gruppe.

Det er denne andre innvandringsgruppen som er forfedre til de moderne asiatiske folkeslagene.

Forskerne har ikke noen forklaring på at de første asiatene døde ut etter å ha klart seg så lenge.