Gammel tempelridder i bønn
© Shutterstock

Er tempelriddere og frimurere det samme?

Tempelriddere og frimurere har ikke særlig mye felles. Det er helt forskjellige ordener både hva tidsperiode og funksjon angår. Tempelridderne var en religiøs ridder-orden. Den ble stiftet i 1118 i Jerusalem av riddere som kjempet for å bevare kontrollen over byen som europeiske korsfarere hadde erobret 20 år tidligere. Ridderne fikk navnet tempelriddere fordi de hadde forpliktet seg til å beskytte Salomos tempel i Jerusalem mot banditter og mot invasjonsforsøk fra de arabiske landene i områdene omkring. Imidlertid ble ordenen offisiell først i 1127, da den ble akseptert av paven.

Tempelriddere og frimurere har ikke særlig mye felles. Det er helt forskjellige ordener både hva tidsperiode og funksjon angår. Tempelridderne var en religiøs ridder-orden. Den ble stiftet i 1118 i Jerusalem av riddere som kjempet for å bevare kontrollen over byen som europeiske korsfarere hadde erobret 20 år tidligere. Ridderne fikk navnet tempelriddere fordi de hadde forpliktet seg til å beskytte Salomos tempel i Jerusalem mot banditter og mot invasjonsforsøk fra de arabiske landene i områdene omkring. Imidlertid ble ordenen offisiell først i 1127, da den ble akseptert av paven. Tempelridderne ble tildelt omfattende fullmakter, en uhørt selvstendighet samt skattefrihet. Etter arabernes erobring av byen i 1187 måtte de forlate Jerusalem. Likevel tiltok tempel-riddernes antall, velstand og makt i Europa i århundrene som fulgte, helt til den franske kongen utryddet ordenen i 1314. Mens tempelridderne var velstående og adelige, var de første frimurerne arkitekter, byggmestere og steinhuggere. De arbeidet i hovedsak med konstruksjon av katedraler, noe som var en ytterst vanskelig oppgave og krevde stor viten og ekspertise. Denne innsikten i katedralens tekniske hemmeligheter var gull verd, og derfor sørget frimurerne for å bevare kunnskapen seg imellom, blant annet ved å organisere seg i en lukket orden med losjer og hemmelige ritualer. Den tidligste omtalen av frimurere finnes i det engelske Regiusmanuskriptet som ble forfattet rundt 1400 e.Kr. Med tiden ble kretsen av arkitekter og faglærte håndverkere utvidet med folk fra andre yrker, og i dag har ordenen cirka fem millioner medlemmer.