Er tempelriddere og frimurere det samme?

Tempelriddere og frimurere har ikke særlig mye felles. Det er helt forskjellige ordener både hva tidsperiode og funksjon angår. Tempelridderne var en religiøs ridder-orden. Den ble stiftet i 1118 i Jerusalem av riddere som kjempet for å bevare kontrollen over byen som europeiske korsfarere hadde erobret 20 år tidligere. Ridderne fikk navnet tempelriddere fordi de hadde forpliktet seg til å beskytte Salomos tempel i Jerusalem mot banditter og mot invasjonsforsøk fra de arabiske landene i områdene omkring. Imidlertid ble ordenen offisiell først i 1127, da den ble akseptert av paven.

Gammel tempelridder i bønn
© Shutterstock

Tempelriddere og frimurere har ikke særlig mye felles. Det er helt forskjellige ordener både hva tidsperiode og funksjon angår. Tempelridderne var en religiøs ridder-orden. Den ble stiftet i 1118 i Jerusalem av riddere som kjempet for å bevare kontrollen over byen som europeiske korsfarere hadde erobret 20 år tidligere. Ridderne fikk navnet tempelriddere fordi de hadde forpliktet seg til å beskytte Salomos tempel i Jerusalem mot banditter og mot invasjonsforsøk fra de arabiske landene i områdene omkring. Imidlertid ble ordenen offisiell først i 1127, da den ble akseptert av paven. Tempelridderne ble tildelt omfattende fullmakter, en uhørt selvstendighet samt skattefrihet. Etter arabernes erobring av byen i 1187 måtte de forlate Jerusalem. Likevel tiltok tempel-riddernes antall, velstand og makt i Europa i århundrene som fulgte, helt til den franske kongen utryddet ordenen i 1314. Mens tempelridderne var velstående og adelige, var de første frimurerne arkitekter, byggmestere og steinhuggere. De arbeidet i hovedsak med konstruksjon av katedraler, noe som var en ytterst vanskelig oppgave og krevde stor viten og ekspertise. Denne innsikten i katedralens tekniske hemmeligheter var gull verd, og derfor sørget frimurerne for å bevare kunnskapen seg imellom, blant annet ved å organisere seg i en lukket orden med losjer og hemmelige ritualer. Den tidligste omtalen av frimurere finnes i det engelske Regiusmanuskriptet som ble forfattet rundt 1400 e.Kr. Med tiden ble kretsen av arkitekter og faglærte håndverkere utvidet med folk fra andre yrker, og i dag har ordenen cirka fem millioner medlemmer.