Shutterstock
Teenagere teenager

Slik forvandler du trassige tenåringer til omsorgsfulle voksne

Slik kan foreldre investere i tenåringer slik at relasjonen mellom generasjonene blir mye bedre senere i livet.

Det gir nesten seg selv at vi som foreldre får et bedre forhold til barna hvis vi behandler dem med omsorg, kjærlighet og interesse – også når de går inn i tenårene. Men så enkelt er det ikke, for det er her de setter oss på en prøve ved å være trassige og forsøke å overta styringen selv. Ofte skaper det en distanse mellom foreldrene og barna.

Men ifølge en helt ny amerikansk studie fra Penn State University er det en veldig god investering i den framtidige relasjonen hvis vi gjør en ekstra innsats for å være varme og forståelsesfull, omsorgsfulle, og engasjerte i denne utfordrende perioden i barnas liv. Det gjør at foreldre og barn får et mye bedre forhold når barna har blitt voksne.

Positiv og engasjert oppdragelse lønner seg

I studien, som er et av de første av sitt slag, så forskerne nærmere på forholdet mellom foreldre og barn i perioden fra barna var 11 år til de fylte 15. Familiene skulle fylle ut spørreskjemaer i de seks årene, og det samme skulle de da barna var fylt 22. I alt 1631 deltakere deltok i studien.

«Forskningen vår viste at foreldre kan forandre seg en hel del i barnas tenårings-periode. Ofte utviser de mindre kjærlighet og omsorg, de er ikke så mye sammen med barna sine, og disiplinen kommer i fokus. Men de foreldrene som klarer å fortsette med en positiv og engasjert oppdragelse, får et tettere forhold til barna når de kommer i voksenalderen», forklarer Greg Fosco, som er professor i human utvikling og familieundersøkelser ved Penn State University og en av forskerne som står bak studien.

Husk å si «Jeg er glad i deg»

Han vedgår at det kan være vanskelig å bevare det tette forholdet til barna når tenårene banker på døra siden barna søker mer selvkontroll og uavhengighet. Men det er mulig. Som gode eksempler foreslår han idrettsaktiviteter, spaserturer, felles matlaging eller å gå ut og spise. Det kan også være ting som å jobbe med prosjekter i og rundt boligen eller å snakke med barna om hva de opplever på skolen eller hva de har lyst til å gjøre i framtiden.

«Dette er en unik påminnelse om å si de viktige tingene her i livet til barna sine som for eksempel «jeg er glad i deg» og huske å være fysisk og klemme dem», legger Fosco til.

Ta de unge med på råd

Studien viste også at de foreldrene som brukte disiplin på den beste og mest rimelige måte, faktisk hadde færre konflikter med barna når de ble voksne. Det nytter ikke å rope og true. Derimot virker det godt å kritte opp banen på en rolig og fattet måte og bare holde fast på at det er visse regler som må overholdes.

«I bunn og grunn vil de unge bare føle seg respektert og bli behandlet som voksne. Når det er mulig og gir mening, er det derfor en veldig god idé å la de unge være med på å treffe beslutninger rundt de felles reglene som gjelder for hele familien, og som alle skal overholde», sier Fosco.