Myte: "Menn er mer pysete"

Kvinner må holde ut smerten ved å føde og har derfor fått ord på seg for å ha høyere smerteterskel enn menn. Myten stemmer imidlertid ikke med virkeligheten, viser vitenskapelige forsøk.

myth 3 pain

USANT

Man sier ofte at hvis menn skulle føde, ville de overhodet ikke få barn, for fødselen er altfor smertefull for pysete menn. Men myten holder ikke stikk når den blir testet av vitenskapen. Tallrike forsøk har vist at menn har en markant høyere smerteterskel enn kvinner.

Menn tåler mer smerte

I en undersøkelse fra 2013 utsatte Oras Alabas ved Leeds Metropolitan University i England 124 forsøkspersoner av begge kjønn for smerte ved å trykke dem med et stumpt instrument på kjøttet mellom tommel- og pekefinger. Forsøket viste at det bare skulle et relativt lite trykk til før kvinnene oppfattet det som smertefullt. Mennene i forsøket var mer hardføre og klaget ikke over smerter før trykket ble vesentlig større.

Tilsvarende undersøkelser er blitt gjennomført med smerte påført ved bl.a. kulde, varme og elektrisk støt. I de aller fleste forsøkene har menn en markant høyere smerteterskel enn kvinner. Undersøkelsene fastslår dessuten at selv når menn begynner å føle smerte, er de vesentlig flinkere til å holde den ut enn kvinner er.