Shutterstock

Hvorfor krysser vi fingrene?

Fra hvor stammer skikken med å krysse fingrene?

Skikken med å krysse fingrene i håp om at noe skal gå bra, er vanlig i den kristne delen av verden. De kryssede fingrene skal ligne et kors som hindrer ondskap.

Andre måter å avverge ondskap på er å slå korsets tegn for brystet og banke i bordet. Trolig er berøringen av et eller annet av tre en henvisning til trekorset som Jesus skal ha blitt korsfestet på.