Hvorfor snakker noen høyt med seg selv?

Er det unormalt å snakke høyt med seg selv?

Mann snakker med seg selv i spejlet
© Shutterstock

Alle mennesker har en indre stemme, og det kan lett skje at det settes lyd på den. Det skjer typisk når man er alene og helt avslappet eller på annen måte har stengt omverdenen ute. Det kan for eksempel være mens man går en lang tur i dype tanker, eller når man arbeider svært konsentrert. Kanskje bidrar det til å få klarhet i tankene, eller så slipper lydene rett og slett ut fordi man har slakket av på kontrollen med taleimpulsen. Barn, som jo ikke er bundet av sosiale normer, snakker ofte høyt med seg selv, og det kan være en vane som noen tar med seg inn i voksenlivet. Hvorfor noen er mer tilbøyelige til å snakke høyt med seg selv enn andre, er det ingen som vet, men det er uansett svært vanlig og kan ikke sammenliknes med når for eksempel schizofrene snakker høyt med seg selv. Det skyldes nemlig at de hører stemmer. Så selv om det høres ut som om de snakker med seg selv, opplever de det som en dialog.