Hvorfor ler vi egentlig?

Jeg har hørt at latter kan signalisere mange forskjellige følelser. Stemmer det?

Woman laughing

Latter er en form for kommunikasjon som blant annet viser vår tilhørighet til andre mennesker. Selv om man godt kan le og humre i enerom, har undersøkelser vist at sannsynligheten for å bryte ut i latter er 30 ganger større hvis vi befinner oss i en sosial sammenheng med andre, enn hvis vi er helt alene.

Vanligvis uttrykker latteren et tillitsforhold til og et fellesskap med dem vi ler sammen med. I motsetning til andre primater som bare ler for moro skyld, kan den menneskelige latteren også signalisere lettelse, hån, overbærenhet eller andre følelser. Latteren kan også være en måte å skaffe utløp for medfølelse eller sorg på.

Laughter brain

Flere hjerneområder er tilsynelatende involvert i latteren. Et britisk hjerneskanningsforsøk fra 2001 viste at små områder på høyre og venstre side av pannelappen ble tatt i bruk for å tolke poenget i en vits, men at forskjellige vitsetyper ikke bearbeides i nøyaktig de samme områdene.

Når vitsen først var tolket, var det imidlertid et annet område forrest i pannelappen som vurderte om vitsen var morsom. Og etter alt å dømme er det et tredje hjernesenter øverst i pannelappen som utløser selve latteren. Det viste amerikanske forskere i 1998, da de med elektriske impulser fikk en 16 år gammel jente til å bryte spontant ut i latter.