Hvorfor gråter vi mennesker?

Jeg har ofte undret meg over hvorfor man gråter når man blir lei seg. Jeg vil også gjerne vite hva som skjer når man gråter.

Close-up av person som gråter
© Shutterstock

Noen forskere mener at gråt er et slags urinstinkt som oppsto før menneskene fikk et språk i egentlig forstand. Ifølge denne teorien har gråt tidligere fungert som en måte å påkalle flokkens oppmerksomhet på hvis man var redd eller i fare. Egentlig burde gråt ha forsvunnet som kommunikasjonsform etter at menneskene hadde utviklet et språk. Men det er tenkelig at vi fortsatt bruker gråt ubevisst i situasjoner der vi ikke er flinke til å sette ord på våre følelser, for eksempel i forbindelse med sorg eller angst. På samme måte gråter spedbarn mye, og de har jo ennå ikke noe språk. Dette tyder på at gråten er et levning fra menneskets eldste fortid. Gråt er kjennetegnet ved et støtvis åndedrett, og naturligvis også tårer. Tårevæsken dannes i små kjertler som ligger rett over øyeeplene. Der produseres det hele tiden tårevæske som hindrer at øyet tørker inn, og som beskytter mot infeksjoner og skader. Når vi gråter, skjer det en oversvømmelse idet tårevæsken ikke lenger kan ledes bort den vanlige veien gjennom tåregangen og ned til nesen.