Hvor mange skritt tar vi hver dag?

Er det noen gang blitt undersøkt hvor mange skritt mennesker tar om dagen i gjennomsnitt?

© Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Både japanske og amerikanske forskere har forsøkt seg på å montere skrittellere på folk for å kartlegge hvor mye de går. Catrine Tudor-Locke ved Arizona State University har for eksempel kommet frem til at amerikanske menn i gjennomsnitt går 7192 skritt om dagen, mens kvinnene er nede på 5210 skritt.

Man tror imidlertid at tallene er litt høyere i Europa, der det er mye vanligere at folk spaserer til daglig. Ikke overraskende viser Ca-trine Tudor-Lockes undersøkelse også at overvektige beveger seg mindre, på samme måte som de fleste tar flere skritt på hverdager enn i helgen. Denne og andre undersøkelser har for øvrig ført til at man i USA har satt fokus på bevegelse og til at man nå anbefaler alle å gå minst 10 000 skritt om dagen. Ser man nærmere på barna, blir bildet helt tydelig. Jo mindre barna er, desto flere skritt tar de.

Både for mindre og større barn gjelder det dessuten at guttene går – eller løper – mer enn jentene. Legger man sammen alle skrittene, blir det en del i løpet av året. Ifølge det britiske Office for National Statistics går vi i gjennomsnitt 305 km i året – eller det som tilsvarer syv maratonløp. I et helt liv blir det til 18 440 km eller ca. halvveis rundt Jorden.