Shutterstock

Forskere legger fram ny viten: Så skadelig kan TV være for barn

For mye TV i barndommen kan være et forvarsel om alvorlig avhengighet senere i livet.

Du får firkantede øyne av å se for mye på tv.

Den myten er det mange foreldre gjennom tidene som har servert barna sine for å holde dem unna TV-en.

Det er selvsagt ikke riktig, men et høyt TV-forbruk kan være forbundet med andre skadelige konsekvenser i voksenlivet.

Det viser en ny studie fra universitetet i Otago på New Zealand som har blitt publisert i International Journal of Mental Health and Addiction.

Forskerne så nærmere på hva slags betydning høyt TV-forbruk i barndommen har i voksenlivet.

Tegn til avhengighet

Konklusjonen er nedslående lesning for foreldre til barn som elsker skjerm.

For et høyt TV-forbruk i tidlig alder kan være et forvarsel om en økt risiko for spillegalskap og røyking som voksen.

Forskerne undersøkte en stor gruppe barn – en såkalt kohort – som ble født i årene 1972 eller 1973 på New Zealand.

I perioden da barna var fra 5 til 15 år gamle, registrerte forskerne TV-forbruket på hverdager basert på foreldrenes og barnas egen innrapportering.

I perioden da forsøkspersonene var fra 18 til 45 år gamle, så forskerne på om de utviklet annen avhengighet.

Forskerne fant ut at høyt TV-forbruk i barndommen var forbundet med større sannsynlighet for avhengighet av alkohol, tobakk, cannabis og pengespill.

Dataene ble justert for sosioøkonomisk status og evnen til å utøve selvkontroll i barndommen.

Og med de faktorene som en del av regnestykket fant forskerne at risikoen for å bli avhengig av tobakk og utvikle hang til pengespill senere i livet fortsatt ble økt ved høyt TV-forbruk.

Kan peke i to retninger

Ifølge studiens hovedforfatter, Helena McAnally, kan sammenhengen bety to ting.

«Man snakker ofte om TV-forbruk som en avhengighet. Denne studien viser at hos noen mennesker kan det være et tidlig uttrykk for en avhengighetsforstyrrelse eller at det kan føre til avhengighetsforstyrrelser senere», forklarer hun.

Ifølge en av medforfatterne, professor Bob Hancox, har overdrevent TV-forbruk i barndommen og ungdomsårene også tidligere blitt knyttet til en rekke helse- og trivselsproblemer i voksenlivet.

Imidlertid er denne studien ifølge Hancox en av de første som undersøker hvordan det å se på TV kan være forbundet med avhengighet senere i livet.

Ifølge Hancox er en «rimelig» anbefaling til barn og unge at de ikke bør se på TV mer enn to timer om dagen i gjennomsnitt.