Er menn mer morderiske enn kvinner?

Når vi hører om mord, er de nesten bestandig begått av menn. Hvordan kan det ha seg?

Mann med kniv angriper kvinde
© Shutterstock

Noen atferdsforskere mener at grunnen er å finne i de dypeste delene av menneskets psyke som en levning fra den tiden da menneskene var aper og levde i flokk. Hvis en slik art skal overleve, er det ofte nødvendig at hannene er større, sterkere og mer aggressive enn hunnene. Men etter hvert som samfunnet blir mer sivilisert, er denne atferden ikke lenger så ønskverdig. Instinktene finnes imidlertid fremdeles, og det betyr at menn lettere blir forbrytere og kanskje mordere – ganske enkelt fordi de har et høyere aggresjonsnivå fra naturens side. Nesten 10 prosent av alle mord blir riktignok begått av kvinner, men kvinnene myrder ofte på en langt mindre brutal og blodig måte. Derfor blir sakene mindre omtalt i mediene, noe som kan gi et skjevt bilde av tingenes tilstand.