Shutterstock

Derfor blir kvinner lei av (noen) menn

Mannebabyer er et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak internasjonal studie. Kjenner du igjen fenomenet?

Er du den som lager mat og gjør rent mens din (mannlige) partner slapper av på sofaen?

Kanskje er du i et forhold med en mannebaby. For ja, det er et reelt fenomen.

Voksne menn som lener seg tilbake og overlater ansvaret for praktiske gjøremål og følelsesmessig omsorg til kvinnen.

Forskere beskriver fenomenet som en «utvisking av rollene mellom en partner og et barn» – og har ifølge en internasjonal studie publisert i Archives of Sexual Behavior en klar slagside for begge parter.

I studien har en gruppe forskere fra Australia og Canada nemlig kommet fram til at det har en negativ smitteeffekt på sexlivet når kvinnen i et forhold føler at hun drar det tyngste lasset i hjemmet.

Føler partneren er et ekstra barn

Forskerne gjennomførte to studier for å undersøke sammenhengen mellom kvinners sexlyst og fordelingen av plikter i hjemmet.

Studiene inkluderte svar fra over 1000 kvinner fra en lang rekke land. Alle bodde sammen med en mannlig partner og hadde minst ett barn under tolv år.

Kanskje kjenner du følelsen av å stå med oppvasken mens kjæresten – igjen – har sluppet unna? Situasjonen kan virke mot sin hensikt for begge parter, viser studie.

© Shutterstock

Kvinnene ble bedt om å vurdere om de var enige i en rekke utsagn, for eksempel: «Noen ganger føler jeg at partneren min er som et ekstra barn jeg må passe på».

Kvinnene ble også spurt om hvordan de huslige pliktene ble fordelt og om hvor stor seksuell lyst de hadde på partneren sin.

Svarene tegnet et klart bilde.

Liten sexlyst

De fleste kvinnene som dro det tunge lasset i hjemmet, oppfattet partneren sin som «avhengig» av hjelp – en følelse som kan sidestilles med det kvinnen føler overfor barnet sitt.

Følelsen av å ha en «avhengig partner» var forbundet med lavere seksuell lyst hos kvinnen.

Forskerne påpeker at det ikke er gunstig for følelsen av begjær når man føler seg som en mor for partneren.

Ifølge forskerne er det imidlertid behov for mer forskning på området for å kunne fastslå sammenhengen sikkert.

Studien så dessuten bare på forhold mellom en mann og en kvinne. Det er derfor usikkert om dynamikken oppstår i samme omfang i forhold mellom personer av samme kjønn.