rhesus monkeys

Vi er født intolerante

Fordommer mot det ukjente er ikke unikt for mennesker. Aper skiller også mellom "vi" og "de andre", viser nye forsøk utført av amerikanske atferdspsykologer. Fiendtlighet mot fremmede kan være nedarvet atferd med dype evolusjonære røtter.

Vi og de andre, rett og galt, velkjent og fremmed. Vi mennesker har en sterk tilbøyelighet til å dele inn og gruppere, sette andre i bås og skape fordommer mot det ukjente. Det er en atferd som påvirker mange beslutninger vi tar og holdninger vi har, og som har alvorlige konsekvenser for sameksistensen med andre mennesker.

Den fremherskende oppfatningen blant psykologer og sosiologer er at de aller fleste konflikter i menneskets historie skyldes oppdelingen av verden i ”vi” og ”de andre” – uansett om gruppene blir delt etter sosiale, religiøse, etniske eller nasjonale forskjeller. Psykologer har derfor lenge interessert seg for hvorfor vi er så forutinntatt overfor andre mennesker, og hvor fordommene stammer fra. Og om vi kan lære å beherske eller undertrykke denne tilbøyeligheten.

Tidligere har psykologene gått ut fra at påpasselighet overfor fremmede er sosialt betinget. At reaksjonene våre overfor folk fra forskjellige grupper er påvirket av sosiale og kulturelle omgivelser. Men nå viser det seg at det kanskje i større grad er snakk om et dyptliggende urinstinkt.

Forsøksøy har tusen rhesusaper

Vi er nemlig ikke alene om denne atferden. Små rhesusaper møter individer utenfor gruppen med samme mistenksomhet og reserverthet som mennesker vanligvis også møter fremmede med. Det fastslår atferdspsykologer ved Yale University i Connecticut, USA, i en oppsiktsvekkende undersøkelse fra 2011, ledet av forskeren Neha Mahajan.

Rhesusapen, som skilte seg ut fra den felles utviklingslinjen med mennesket for 25 millioner år siden, skiller raskt mellom individer som tilhører samme gruppe eller andre grupper, og den er klart mest mistenksom overfor ukjente aper. Forskerne undersøkte rhesusapenes atferd i sitt naturlige miljø på øya Cayo Santiago utenfor Puerto Rico. Stedet er ideelt for studier av atferd hos primater. Der finnes det nemlig vel 1000 frittlevende rhesusaper som, i likhet med mennesker, danner ulike sosiale grupperinger helt av seg selv. Forskerne har samlet detaljerte opplysninger om hver enkelt apes gruppetilhørighetsforhold.