Rekordhøy havtemperatur i Atlanterhavet: «Det er jo ganske utrolig»

Det varme havet kan skyldes en rekke ulike faktorer, og det kan få kritiske konsekvenser for både dyr og mennesker.

graf

De offisielle målingene fra det amerikanske hav- og atmosfæredirektoratet NOAA viser at gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten har vært rekordhøy siden mars, med en kraftig stigning de siste ukene. O-linjen viser gjennomsnittstemperaturen for årene siden 1982.

© NOAA

I mer enn tre måneder har overflatetemperaturen i Nord-Atlanterhavet vært høyere enn noen sinne.

Satellittdata har vist at overflatevannet i noen områder er nesten 4 grader over normalen for denne tiden av året.

Og 11. juni nådde temperaturen hele 22,7 °C, noe som er 0,5° over den tidligere rekorden, fra 2010.

Tendensen gjelder nesten en tredjedel av det enorme havområdet som danner en trekant mellom østkysten av USA. Grønland og Afrikas nordlige vestkyst.

Eigil Kaas er professor i is-, klima- og geofysikk ved Niels Bohr-instituttet og klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Han sier til Illustrert Vitenskap at de nye målingene kommer som en overraskelse på ham.

«Jeg visste at overflatetemperaturen var på vei opp, men jeg er overrasket over at den er så høy. Det er jo ganske utrolig», sier han.

Man har målt overflatetemperaturen siden 1982, og den er nå 1,09 grader varmere.

Sahara-støv, El Niño og menneskeskapte klimaendringer

Blant internasjonale klimaforskere finnes det for tiden ulike forklaringer på hvilke faktorer som bidrar til det rekordvarme vannet i Nord-Atlanterhavet.

Men det kan skyldes en kombinasjon av mangelen på Sahara-støv, El Niños utvikling i Stillehavet, naturlige fluktuasjoner i Nord-Atlanteren og menneskeskapte klimaendringene.

På denne tiden av året blåser det vanligvis støv fra Sahara ut over Nord-Atlanterhavet, noe som har en avkjølende effekt på overflaten. Støvet reflekterer solstråler, og vannet unngår den verste varmen fra solen.

I år blåser passatvindene fra Sahara imidlertid svakere enn normalt og bærer derfor med seg mindre støv. Siden laget av støv på havoverflaten derfor er tynnere, får solen fritt leide til å varme opp havet.

I Stillehavet er El Niño på vei, og det tilbakevendende værfenomenet er vanligvis forbundet med høyere globale temperaturer og høyere havtemperaturer.

Eigil Kaas mener at temperaturstigningene i Nord-Atlanteren kan forstås som et resultat av naturlige fluktuasjoner på havet og menneskeskapte klimaendringer.

«I Atlanteren er det store fluktuasjoner som kommer fra tid til annen. Når de faller sammen med effekten av menneskeskapte klimaendringer og fenomener som El Niño, kan temperaturen stige.»

Død fisk på strender i Texas

Hvis temperaturene fortsetter, kan det redusere mengden av oksygen, som dyrelivet i havet er avhengig av.

Langs Golfkysten i Texas har tusenvis av død fisk allerede blitt skylt opp på stranden, og eksperter mener at det er direkte forårsaket av oksygentap på grunn av de høye havtemperaturene.

Varmere vann i det tropiske Atlanterhavet fører ofte til flere tropiske uvær og orkaner siden det er mer energi til rådighet for de klimasystemene som er under utvikling.