Klimaendringer

Selve begrepet klima betyr det gjennomsnittlige været en lengre periode, vanligvis 30 år. Så mens været endrer seg fra dag til dag, måles og observeres klimaet over lengre tid. I dag er klimaet en av de viktigste dagsordenene i norsk og internasjonal politikk. Årsaken er klimakrisen: Økende temperaturer over hele verden medfører kritiske endringer for mennesker, planter og dyr. FNs medlemsland har derfor en målsetting om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mer enn 1,5 grader.