Shutterstock

Verdens vindmøller høster mer og mer energi

På tross av et varmere klima har den gjennomsnittlige vindstyrken i Europa, Asia og Nord-Amerika økt med 5,4 prosent gjennom de siste ti årene. Det viser en overraskende ny analyse.

En ny analyse av vindhastigheter over hele verden byr på gode nyheter for vindmøllene.

Gjennom de siste ti år har vinden tiltatt i styrke i Europa, Asia og Nord- Amerika, altså de områdene der de fleste landbaserte vindmøller befinner seg.

Resultatet av analysen, som er foretatt av en forskergruppe fra Princeton University i USA, er overraskende fordi det varmere klimaet trekker i motsatt retning.

Vindmøller

Siden 2010 er vindstyrken økt med 5,4 prosent i Nord-Amerika, Europa og Asia, der de fleste vindmøller befinner seg.

© Shutterstock

Temperaturendringer dytter til vinden

Vinden på de breddegradene der de fleste møllene finnes, oppstår på grunn av temperaturforskjellen mellom tropene og kaldere strøk.

Forskjellen blir mindre år for år fordi temperaturen stiger raskere i kaldere strøk enn i resten av verden. Derfor har vinden blitt svakere fra 1978 fram til 2010.

Kartleggingen viser at vinden i denne perioden avtok med to prosent for hvert tiår, noe som svarer til 0,08 meter per sekund. Men deretter har det gått andre vei.

Siden 2010 har vindhastigheten økt med 5,4 prosent, fra 3,13 til 3,30 meter per sekund. Det høres ikke ut som så mye, men forskjellen innebærer at det i dag er vesentlig flere timer der en vindmølle kan høste energi enn det var for ti år siden.

Vindmøller mottar 17 prosent mer vind

For at en vindmølle skal kunne produsere elektrisitet, må vindhastigheten være over 3 meter per sekund, og forskerne har beregnet at utviklingen siden 2010 innebærer at en vindmølle i gjennomsnitt mottar 17 prosent mer brukbar vind i dag.

Hvis den blir for sterk, typisk ved 25 meter per sekund, slår de fleste vindmøller stille for å unngå skader. Bremser stanser rotasjonen, samtidig som bladene endrer posisjon.