GSFC/SVS/NASA
havhvirvler, eddies, klimaforandringer, havtemperatur, global, oppvarmning, havstrømmer

Varmere klima setter turbo på havstrømmer

Havene blir stadig varmere. Det betyr mer energi i virvlene som blander kaldt og varmt vann – med store konsekvenser for livet i havet.

Jordens klima er i endring. Den globale oppvarmingen betyr at temperaturen i havet stiger samtidig som vannstanden blir høyere.

Nå har forskere funnet ut at det har konsekvenser for havstrømmer på overflaten – såkalte havvirvler.

Virvler blander vannet i havene

Havvirvlene måler mellom 10 og 100 kilometer på tvers og spiller en avgjørende rolle for vannsirkulasjonen i verdenshavene. De blander varmt og kaldt vann og saltvann og ferskvann, frakter næringsstoffer og har i det hele tatt stor betydning for havenes tilstand.

Strømvirvlene kan måle 100 kilometer på tvers. Når temperaturen øker, stiger energinivået og rotasjonshastigheten.

Overvåket via satellitter

Forskerne holder øye med havvirvlene fra verdensrommet. Ved hjelp av satellitter kan de hele tiden måle høyden på havoverflaten, og ved å analysere den kan de avgjøre hvor mye energi det er i havvirvlene.

Den overvåkingen har nå vist en endring som forskerne aldri har sett før.

Det ser ut til å oppstå flere havvirvler enn tidligere, og de som allerede finnes, har mer energi. Faktisk viser analysene at havvirvlene blir opptil fem prosent mer energirike per tiår.

Havvirvler er havets termostater

Endringene i havvirvlene er viktige fordi vannstrømmene spiller en så avgjørende rolle for alt liv i verdenshavene.

De regulerer varme, karbonopptak, næringsinnhold og livssyklus. Og når de plutselig endrer mønsteret sitt, kan det få store konsekvenser, mener forskerne.

Havvirvlene virker kanskje små og ubetydelige i de store klimamodellene, men forskerne som står bak oppdagelsen, påpeker at de kan få avgjørende betydning for framtidens klima.

Forskerne oppfordrer til at havvirvlenes rolle som termostater for verdenshavene tas med i framtidige klimamodeller.