Shutterstock

Superhvit maling kjøler hjemmet ditt

En ny superhvit maling reflekterer så mye sollys at det kan føre til store besparelser i penger og energi som ville blitt brukt på nedkjøling.

Forskere fra Purdue University i USA har utviklet en ny type superhvit maling som reflekterer så mye sollys at den kan å kjøle ned en overflate 1,7 grader under lufttemperaturen på en solrik dag.

Malingen kan hjelpe med å spare både penger og energi til nedkjøling, som i dag er en av de raskest voksende energislukerne i verden.

Hvite overflater har lenge vært i bruk til å regulere varme, og flere steder i verden har man begynt å installere såkalte «kalde tak» med overflater som reflekterer sollys.

Reflekterer nesten 100 prosent sollys

Den superhvite malingen fra Purdue University løfter den energisparende metoden opp i en ny liga. Mens de fleste andre reflekterende malinger i dag reflekterer omkring 85 prosent av sollyset, kan den nye malingen reflektere hele 95,5 prosent.

Til sammenligning reflekterer vanlige røde takstein bare mellom 10 og 35 prosent av lyset.

Vanlige reflekterende malinger får ofte sin hvite farge fra pigmentet titandioksid. Men den nye superhvite malingen er laget med kalsiumkarbonat som absorberer mindre ultrafiolett lys.

Det er svært stor energiforskjell mellom elektronene i kalsiumkarbonat-atomenes innerste og ytterste kretsløp, og derfor skal det spesielt sterke lysfotoner til å trenge inn i malingen.

Hvis lys skal absorberes i et materiale, er lysets partikler – fotonene – nødt til å ha tilstrekkelig høy energi til å banke inn materialets ytterste elektroner til de innerste. Men fotonene i det ultrafiolette lyset fra solen er ofte for svake til å banke inn i kalsiumkarbonat-atomene – og derfor blir de reflektert ut igjen.

Kalsiumkarbonat-partiklene i malingen ble dessuten tilsatt i varierende størrelser, siden det øker evnen til å reflektere sollysets ulike bølgelengder.

Dessuten finnes kalsiumkarbonat i så store mengder i bakken at den superhvite malingen ifølge forskerne vil kunne lages til samme pris som vanlig maling.

To firkanter avslører stor forskjell

Forskernes forsøk med den nye malingen forløp over to dager utendørs i den amerikanske delstaten Indiana.

Forskerne malte en firkant med den superhvite, reflekterende maling og en annen firkant med vanlig hvit maling i samme tykkelse.

Firkanten med superhvit maling (t.v.) holdt seg kjøligere enn firkanten med en vanlig hvit maling. 68,5 grader fahrenheit svarer til om lag 20 grader celsius, 76,8 grader fahrenheit til om lag 25 grader celsius.

© Joseph Peoples / Purdue University

Ved hjelp av et infrarødt kamera kunne de tydelig se hvordan den nye malingen kjølte overflaten betydelig mer ned og holdt temperaturen 1,7 °C kaldere enn den omgivende luften, selv om solen skinte rett på.

Ifølge forskerne vil et vanlige amerikansk hjem på 200 kvadratmeter kunne spare omkring 300 kroner i måneden i kjøleenergi med den nye malingen.

Første skritt blir å teste hvordan malingen klarer seg over lengre tid under naturlige forhold, for eksempel med sterk vind og regn.