Tørke Spanien hedebølge klimaforandringer

Spania og Portugal rammet av den verste tørken på 1200 år

Klimaendringer truer vin- og olivendyrkingen i Spania og Portugal. Landene er rammet av den verste tørken siden år 850. Og det blir bare verre.

Deler av Spania og Portugal er rammet av den verste tørken som er målt og observert de siste 1200 årene, viser en ny studie.

Hetebølgen skyldes endringer i et atmosfærisk høytrykk over den portugisiske øygruppen Azorene, forårsaket av klimaendringer. Høytrykket herfra har stor innvirkning på været og klimatendenser i Vest-Europa.

Forskerne som står bak rapporten, peker på at høytrykksområdet over Azorene har endret seg drastisk det siste århundret. Faktisk er endringene i klimaet de mest oppsiktsvekkende i løpet av det siste årtusenet.

Klimamodeller fra fortiden viser framtiden

Forskerne har brukt simuleringer av klimamodeller for å studere klimaendringer i Nord-Atlanterhavet gjennom de siste 1200 årene.

Modellene viser at høytrykksområdet begynte å dekke et større område for om lag to hundre år siden.

Dette har skjedd etter hvert som industrialiseringen i Vesten har forsterket drivhuseffekten ved utslipp av mer CO2.

Høytrykksområdet har utvidet seg enda mer dramatisk på 1900-tallet, i takt med den globale oppvarmingen.

For å etterprøve modellene lette forskerne etter spor etter nedbørsnivåer som er bevart over flere århundrer i portugisiske stalagmitter fra Azorene.

Prøvene viste at etter hvert som høytrykket har utvidet seg, har vintrene i det vestlige middelhavsområde blitt tørrere.

Nedbørsnivået kan falle med ytterligere 10 til 20 prosent allerede i slutten av dette århundret. Dermed blir jordbruket i Spania og Portugal det mest sårbare i Europa.

Høytrykket over Azorene fungerer som en slags portvokter for nedbøren i Europa, slik at sommermånedene gir varme og tørke i store deler av Portugal og Spania.

I de kjølige og våte vintermånedene stiger høytrykket slik at vestavinden sender store mengder regn inn i landet.

Den tørre vinteren rammer avlingen

Dette vinterregnet er viktig for jordbruket i disse områdene, men den har vært kraftig avtagende i den andre halvparten av 1900-tallet, viser rapporten. Høytrykkssystemet utenfor Azorene blokkerer de våte værfrontene.

Mens disse endringene i høytrykket skaper tørre vintre i sør, så vil det våte været søke nordover og gi kraftige regnskyll i Storbritannia og Skandinavia.

Rapporten anslår også at druedyrkingen på Den iberiske halvøy vil ha falt med en fjerdedel før 2050 på grunn av alvorlig vannmangel.

Samtidig forutsier forskerne at produksjonen av oliven i det sørlige Spania vil ha falt med 30 prosent før år 2100. Tomat- og appelsindyrking vil også bli rammet.

Vinbønder har allerede flere steder tatt konsekvensen av den ekstreme tørken og flyttet vinmarkene sine høyere opp i fjellene samtidig med at de eksperimenterer med varmetolerante druesorter.

Rapporten peker på at menneskeskapte klimaendringer er skyld i tørken. Og det er ikke bare jordbruket som blir rammet. Ekstrem tørke skremmer også vekk turister, som søker mot mer moderat klima.