Smeltende amerikansk atomavfall truer Grønland

24 millioner liter radioaktivt kjølevann fra den kalde krigen holder på å smelte og forurense havet og innlandsisen på Grønland.

Camp Centurion 1

Da det amerikanske flyvåpenet la ned Camp Century, langt inne på innlandsisen på Grønland, i 1976, demonterte de den lille atomreaktoren som i åtte år hadde forsynt basen med varme og elektrisitet.

Dessverre tok de ikke med seg avfallet.

Trygt depot

9.200 tonn med avfall i fast form, 20.000 liter kjemisk avfall fra blant annet bensin og diesel – og ikke minst 24 millioner liter biologisk avfall, en stor del av dette kjølevann til atomreaktoren – ble liggende i permafrosten nordøst på Grønland. Der skulle den ikke gjøre skade.

Eller… Det trodde man i 1967.

I løpet av de 50 årene som har gått, har klimaet på Grønland endret seg med en foruroligende hastighet.

Film om byggingen av Camp Century.

Video

Isen smelter

Som de fleste har fått med seg, stiger temperaturen på Grønland dramatisk. Det som på 1960-tallet virket som en trygg fryser, fremstår i dag som en tikkende miljøbombe under det allerede sårbare økosystemet i området.

– Dette er en ny klimautfordring vi må løse, sier William Colgan, som leder en gruppe forskere fra York University. De har slått alarm om problemene ved Camp Century.

Usikker tidsramme

Det er nå en rekke alvorlige spørsmål myndighetene i Grønland, Danmark og USA må ta stilling til.

Ifølge beregninger fra York University ligger avfallet noenlunde trygt i 70 år til. Denne tidsrammen må likevel tas med et stort forbehold.

Usikre konsekvenser

Det er nemlig allerede registrert omfattende smelting av innlandsisen, med store mengder smeltevann både over og under overflaten på isen. Det gjelder også 200 kilometer fra kysten, der Camp Century befinner seg.

Så hva vil skje hvis en elv av smeltevann finner veien gjennom isen og treffer Camp Century?

Hvordan vil det påvirke den unike naturen på Grønland hvis avfallet sprer seg ut over isen og ut i havet?

Hvem skal betale?

Hvordan får man hentet ut så store mengder giftavfall fra en nedlagt base 200 kilometer inne på verdens største isbre, som også er den som smelter raskest?

Og ikke minst: Hvem skal betale regningen?

Den traktaten som ble inngått mellom danske og amerikanske myndigheter, om oppføringen av Camp Century, er det ikke mange som kjenner innholdet av. Men den er så gammel at den neppe tok høyde for at isen kunne smelte.