Sahara blir frodig om 10 000 år

Borekjerner fra havbunnen avslører at Saharaørkenen skifter klima langt oftere enn forskerne har trodd. Og det betyr at verdens største ørken kan bli grønn og frodig igjen om 10 000 år.

Fossiler i Saharaørkenen avslører at det tidligere har vært et frodig område. Hittil har forskerne trodd at Sahara skiftet mellom tørt og fuktig klima i takt med istidene, altså med en rytme på om lag 100 000 år.

Men det skjer mye oftere, viser den nye forskningen.

Forskere leser av klimaskiftene i avleiringer på havbunnen utenfor kysten av Afrika, fordi store mengder sand blåser fra ørkenen og ut over havet. Tidligere har forskere brukt lagenes tykkelse til å vurdere hvor tørr Sahara har vært i ulike perioder.

Jo tørrere klima, desto mer sand, og jo tykkere avleiringer på havbunnen.

Saharas sand blåser helt opp til oss

Sahara dekker 8,5 mill. km2 og er verdens største ørken.

Sand fra Sahara kan blåse veldig langt unna og nå helt opp til Skandinavia.

Det sentrale Sahara har 11 timers solskinn i døgnet.

Radioaktivt grunnstoff gir svaret

Nå har amerikanske forskere brukt en mer presis metode ved å undersøke borekjerner fra havbunnen som dekker de siste 240 000 årene.

Metoden er basert på at sandkorn fra Sahara tiltrekker seg små mengder av stoffet thorium når de faller ned gjennom vannsøylen og legger seg på havbunnen.

Jo større konsentrasjonen av thorium er i et lag, desto våtere har klimaet vært.

De få sandkornene som er igjen fra perioder med vått klima, har tiltrukket seg mer thorium fordi det var færre sandkorn som delte på det tilgjengelige thoriumet.

Metoden gir et nytt bilde av klimasvingningene i Sahara: Det skifter om lag hvert 20 000 år, noe som følger bevegelsene til jordas akse.

Når aksens vinkel i forhold til sola endrer seg, påvirkes mønsteret til monsunregnet, noe som fører til klimaskifter.

Vi kan nå forvente at Sahara blir grønn igjen om rundt regnet 10 000 år.