Permafrosten inneholder på klimamareritt

Når permafrosten smelter, utløses eldgamle lagre av metan til atmosfæren, viser forskning. Det kan gjøre at den globale oppvarmingen går enda raskere enn vi har antatt.

Permafrost er jordlag som er under 0 grader hele året, slik at vannet i jorda er frosset til is.

© Nasa

Store områder på jorda er dekket av permafrost, der bakken er frosset hele året.

Noen steder, for eksempel i Sibir og Arktis, er lagene opptil 700 meter tykke, bygget opp over flere millioner år.

Permafrosten inneholder billioner av tonn av organisk materiale, dvs. planter, bakterier og smådyr som er samlet i islaget, og de omdannes bare langsomt til CO2 i kulda.

Isen kapsler inne metan

Permafrosten holder også andre gasser i sjakk. Den frosne jorda ligger som en gigantisk lokk over eldgamle forekomster av drivhusgasser som metan.

Metan er om lag 20 gange så aktivt som CO2 når det gjelder å øke drivhuseffekten.

Klimaforskere er bekymrede for om metan-reservene siver ut i atmosfæren når permafrosten tiner fordi temperaturen på kloden stiger.

Det er usikkert hvor mye metan som kan slippe fri, men et nytt forskningsprosjekt viser at det kan være mer enn først antatt.

Luftprøver beviser utslipp

For at få en bedre forståelse av risikoen har tyske forskere samlet luftprøver over et 10 000 km2 område med permafrost i Mackenzie-deltaet i det nordlige Canada.

Det viser seg at utslippene av metan er 13 gange høyere i områder der permafrosten er mer opptint og dermed tynnere.

Så selv om disse stedene bare dekker 1 prosent av området, bidrar de med 17 prosent av de totale utslippene av metan.

Utslippene kan altså vise seg å være langt høyere enn hittil antatt etter hvert som jordas permafrost tiner opp.

Utsikt fra vinduet på forskningsflyet Polar 5 under innsamlingen av luftprøver over Mackenzie-deltaet.

© T. Sachs, GFZ