Shutterstock

Ozonlaget ventes å være normalisert om 40 år

Kontroversielle planer om å begrense den globale oppvarmingen med svovelpartikler kan true gunstig utvikling.

I løpet av de neste fire tiårene – før 2066 – ventes ozonlaget øverst i atmosfæren å være normalisert hvis de tiltakene som er satt i verk, fortsetter.

Ozonlaget er et belte av ozon som ligger fra omkring 10 til 60 kilometer over jordens overflate. Gassen beskytter jorden mot ultrafiolette stråler som kan føre til hudkreft og store skader på plantelivet.

Allerede på 1980-tallet begynte forskere å oppdage store endringer i ozonlaget, og det ble forbundet med bruken av KFK-gasser. De hadde blitt brukt i alt fra kjøleskap til spraybokser siden 1950-tallet.

Viktig advarsel

Men rapporten kommer også med en viktig advarsel. Kampen for å bevare ozonlaget henger nemlig framfor alt sammen med kampen for å begrense klimaendringene.

Kontroversielle planer om å begrense den globale oppvarmingen ved å tilføre svovelpartikler til atmosfærens øvre lag har blitt mer populære de siste årene. Det kan skape nye problemer for ozonlaget, sier forskerne.

Uheldig påvirket av svovelpartikler

Da vulkanen Pinatubo på Filippinene fikk et utbrudd i 1991, falt den globale temperaturen i omkring et år. Ved utbruddet ble det sluppet ut store mengder svovelpartikler.

FNs klimapanel har også advart om at rytmen i monsunregnet i Afrika og Asia, som en stor del av verdens matproduksjon er avhengig av, kan påvirkes uheldig av utslipp av svovelpartikler.

Ifølge tidligere rapporter vil hullet i ozonlaget over den nordlige halvkule være forsvunnet på 2030-tallet, mens det større hullet i ozonlaget over Antarktis vil være borte på 2060-tallet.

Ved Montreal-konvensjonen i 1987 vedtok rundt to hundre av verdens land å forby og fase ut KFK-gasser. Og den innsatsen bærer altså nå frukt, ifølge FN-rapporten.