NASA

Ny redningsplan: Snøkanoner skal stabilisere isen i Antarktis

Åtte billioner tonn kunstig snø som spres ut over et område på størrelse med Danmark gjennom ti år. Det er kort fortalt ideen bak en ny redningsplan som skal forhindre havisen utenfor det vestlige Antarktis i å kollapse.

Havisen utenfor Antarktis holder på å kollapse, og det kan få globale konsekvenser. Uten havisen vil kontinentets enorme ismasser bevege seg raskere ut i havet, og smeltingen av is vil akselerere og få verdenshavene til å stige.

Flere forskere har de siste årene foreslått drastiske tiltak for å stabilisere isen, blant annet å bygge kunstige øyer eller undersjøiske murer som kan holde varme havstrømmer unna sårbare punkter.

Nå kommer forskere fra det ­tyske Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung med en ny idé til en redningsplan: snøkanoner.

© shutterstock

Kanoner skal spre åtte billioner tonn snø

Forskerne har gjennomført datasimuleringer som viser at hvis området der isbreene løper ut i havet, blir forsterket med kunstig snø, vil isen kunne stabiliseres.

Snøkanonene må i løpet av ti år spre minst åtte billioner tonn snø utover et område på hele 52 000 km2. Til sammenligning er Danmarks areal på litt under 43 000 km2.

8 billioner tonn – så mye kunstig snø må vi ifølge tyske forskere spre over havisen ved Antarktis for å stabilisere den.

12.000 vindmøller skal pumpe fram fannet

Det vil være ekstremt krevende å gjennomføre planen. Først må alt havvannet snøen skal lages av, pumpes i gjennomsnitt 640 meter. Deretter må det avsaltes og avkjøles før det kan spres som snø.

Forskerne har beregnet at det vil kreve 12 000 store vindmøller for å skape den energien som er nødvendig bare for å pumpe fram vannet. De innrømmer uten videre at prosjektet er veldig ambisiøst, ikke minst fordi det må gjennomføres i et av klodens mest værharde miljøer, men de understreker samtidig at alternativet vil bli enda dyrere.

Trusselen fra den smeltende isen er så alvorlig at det vil lønne seg å bruke enorme summer på å avverge den. Hvis havisen kollapser, vil vannstanden i havet stige med tre meter og skape oversvømmelser over hele kloden, mener forskerne.