Shutterstock

Ny rapport: Flere millionbyer er truet av oversvømmelse i 2050

Forskere har funnet en mer presis måte å forutsi hvordan stigende hav vil ramme kystområder rundt i verden. Den nye dataene viser at flere millionbyer er alvorlig truet, og at opp mot 300 millioner mennesker kan være berørt av oversvømmelser om 30 år.

Forskere har lenge visst at global oppvarming kan gjøre at havet stiger, med konsekvenser for dem som bor nær kysten.

Nøyaktig hvor store de konsekvensene er, har en ny rapport fra organisasjonen Climate Central nå slått fast.

Ved hjelp av den laserbaserte måleteknikken lidar har forskerne beregnet høyde over havet, det såkalte elevasjonsnivå, til ulike kystområder med høy presisjon.

Resultatene viser at tidligere beregninger ikke har vært riktige og at høyere vannstand har mye større konsekvenser enn hittil antatt.

Flere millionbyer risikerer oversvømmelse

Ifølge de nye beregningene vil millionbyer som Shanghai, Bangkok, Mumbai, Dhaka og London være truet av massive oversvømmelser i 2050, mens hele Nederland og Vietnam kan risikere å stå under vann.

Det innebærer at omkring 300 millioner mennesker bor i faresonen for oversvømmelser om bare 30 år.

De nye beregningene er basert på nøyaktig lidar-teknologi, mens tidligere beregninger tok utgangspunkt i radarteknologi, som har hatt problemer med å skille mellom landmasse og for eksempel trær og bygninger.

Kyststrekninger med mange høye bygninger eller tett bevokste områder har blitt regnet som høyere enn det egentlig er, med helt opptil 2,5 meter.

Skroll ned i galleriet vårt for å se noen av de områdene som blir hardest rammet.

Du kan også se Climate Centrals komplette verdenskart her. Merk at det i beregningene ikke er tatt høyde for beskyttende strukturer som for eksempel murer og diker.

TIDLIGERE BEREGNINGER: Bangkok, Thailand i 2050

Ifølge tidligere modeller levde én prosent av Thailands befolkning i områder med risiko for oversvømmelse.

NYE BEREGNINGER: Bangkok, Thailand i 2050

Det tallet er nå hevet til 10 prosent, ettersom hovedstaden Bangkok og tilstøtende områder kan stå under vann om 30 år.

TIDLIGERE BEREGNINGER: Ho Chi Minh-byen, Vietnam i 2050

Store områder av Vietnam var allerede i de tidligere beregningene regnet til faresonen for oversvømmelser. Landets største by, Ho Chi Minh, har imidlertid så vidt klart å holde seg utenfor.

NYE BEREGNINGER: Ho Chi Minh-byen, Vietnam i 2050

I de nye beregningene kan Ho Chi Minh og hele den sørlige delen av landet risikere å havne under vann når det er høyvann. Det innebærer at omkring 20 millioner mennesker vil bli berørt.

TIDLIGERE BEREGNINGER: Shanghai, Kina i 2050

Allerede i de tidligere beregningene var en av Kinas viktigste handelsbyer, Shanghai, i fare for oversvømmelser.

NYE BEREGNINGER: Shanghai, Kina i 2050

Nå er byen alvorlig truet av oversvømmelser og det samme er flere byer i samme område.

TIDLIGERE BEREGNINGER: Dhaka, Bangladesh i 2050

Hovedstaden i Bangladesh, Dhaka, var i de tidligere beregningene i sikkerhet for oversvømmelser.

NYE BEREGNINGER: Dhaka, Bangladesh i 2050

Nå risikerer deler av Dhaka og mange områder rundt byen å bli rammet av vannmasser.

TIDLIGERE BEREGNINGER: Mumbai, India i 2050

Indias finanssenter, Mumbai, har tidligere ikke blitt regnet som i stor fare for oversvømmelser.

NYE BEREGNINGER: Mumbai, India i 2050

Nå viser beregningene at hele byen kan stå under vann ved oversvømmelser.

TIDLIGERE BEREGNINGER: London, Storbritannia i 2050

Det har lenge vært kjent at det er fare for oversvømmelser der Themsen munner ut i havet.

NYE BEREGNINGER: London, Storbritannia i 2050

I de nye beregningene kan oversvømmelsene nå helt inn til hovedstaden London, der flere bydeler er alvorlig truet.