Ny analyse: Her vil klimaendringene ramme hardest

Omfattende studie kaster lys over hvor i verden byer har høyest risiko for klimaskapte ødeleggelser.

Katastrofale oversvømmelser har de siste årene rammet områder fra det vestlige Tyskland til Pakistan, Nigeria, USA og New Zealand.

Og ikke nok med det.

Andre ekstreme værforhold blir også mer vanlige på tvers av landegrenser og geografiske skillelinjer som konsekvens av klimaendringene.

Nå har det uavhengige analyseselskapet XDI Systems fra Australia utarbeidet en omfattende analyse av hvor i verden infrastruktur og bygninger har høyest risiko for å bli ødelagt som konsekvens av klimaskapte ødeleggelser.

Ifølge det anerkjente analysebyrået er listen den første som spesifikt tar for seg hvor i verden bygninger og infrastruktur er i størst fare.

Listen sammenligner 2600 regioner over hele verden og tar høyde for risikoen for ekstreme værforhold som oversvømmelse, stigende havnivå og skogbrann.

Spådommene er basert på både klimaprognoser og tidligere ekstreme værbegivenheter i de respektive områdene – og konklusjonen er at særlig ett land er utsatt fram mot 2050.

Det er verdens mest folkerike land, Kina, som er mest utsatt.

Tre land i faresonen

Kina inntar både første- og andreplassen på listen over høyrisikoregioner med de økonomiske knutepunktene Jiangsu og Shandong, som begge ligger ved kysten.

Over halvparten av provinsene på topp 50-listen ligger i Kina.

Se de øverste 10 risikoregionene på listen her:

Her er de 10 regionene i verden som har høyest risiko for at bygninger og infrastruktur vil bli ødelagt når vi når 2050. Ni av de ti høyrisikoregionene ligger i Kina.

© XDI Systems

Etter Kina er det USA som har flest høyrisikosoner, med 18 delstater på topp 100. Florida er den amerikanske delstaten som ligger høyest på listen, fulgt av California og Texas.

Samlet sett er det også Kina, USA og India som står for flest risikoområder på verdensbasis.

Færre problemer i Europa

De tre landene har over halvparten av de områdene som er på topp 100.

Europa er – kanskje ikke så overraskende – forskånet for voldsomme klimaødeleggelser, men et par regioner er med på topp 100.

Øverst ligger den nordvesttyske delstaten Niedersachsen, på 56.-plass.

Deretter følger Flandern i Belgia på 64.-plass, Krasnodar i Russland på 72.-plass og Veneto i Italia på 74.-plass.

Globalt sett skyldes de fleste av de skadene verdens byer vil rammes av, stigende vannivåer i elver og i kystområder.