Shutterstock

Ny airconditioning: Veggene suger varme direkte fra kroppen din

Airconditioning er en av de raskest voksende kildene til drivhusgassutslipp. Men nå har forskere utviklet et system som bruker strålingsavkjøling – og reduserer strømforbruket med 50 prosent.

Et team av forskere fra blant annet Princeton University og Berkeley har utviklet et nytt kjølesystem som er mye mer klimavennlig enn vanlig airconditioning.

Anlegget består av rør med kaldt vann som installeres i vegger bak en spesiell membran som er lufttett og som frastøter fukt. Når mennesker går inn i rommet, vil varmestråling fra kroppen naturlig søke mot de kalde rørene.

Varmen beveger seg gjennom membranen uten at det dannes kondens, og den absorberes av det kalde vannet i rørene som transporterer den ut av rommet.

Rør med kaldt vann trekker kroppsvarme mot veggene og skaper på den måten en nedkjølende effekt.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålingskjølingen er ifølge forskerne betydelig mer klimavennlig enn vanlig airconditioning, som fungerer ved å kjøle selve luften i rommet, noe som er veldig energikrevende.

Det nye anlegget kan klare seg med halvparten av den mengden elektrisitet som forbrukes i et vanlig airconditioning-anlegg.

Dessuten bruker ikke den nye oppfinnelsen HFK-gasser som kjølemiddel, som tradisjonelle kjøleanlegg. HFK er 1300 ganger verre enn CO2 som drivhusgass.

Airconditioning er for øvrig en av de raskest voksende kildene til drivhusgassutslipp i dag.

Kjøleanlegget – The Cold Tube – ble satt opp i en utendørs paviljong i Singapore for å teste det i 30 graders varme. På tross av høy luftfuktighet opplevde testpersonene klimaet som ekstremt behagelig.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålingsvarme skaper balanse i temperaturen

Den nye prototypen bruker en form for naturlig avbalansering ved å alltid levere et underskudd av varme i veggene, som kroppsvarmen beveger seg mot.

Alle ting med en temperatur over det absolutte nullpunktet inneholder termisk energi, også kalt varmeenergi. Varmeenergien er partikler i bevegelse.

Varmen slipper hele tiden unna i form av varmestråling, som ligger i den usynlige, infrarøde delen av spektrumet. Det er grunnen til at infrarøde kameraer kan fange opp mennesker eller dyr selv om det er mørk.

Når varmestrålingen forlater stoffet, beveger de infrarøde lysfotonene seg til de treffer noe som kan absorbere bevegelsesenergien og gjøre den om til varme.

Dermed vil et miljø med flere ulike stoffer alltid avbalansere temperaturen gjennom konstant utveksling.