Shutterstock

Koronavirus kan bety historiens største fall i CO2-utslipp

De globale CO2-utslippene kan falle med opp mot 5,5 prosent i 2020 på grunn av COVID-19-nedstengninger overalt i verden. Det er det første fallet siden finanskrisen, da utslippet falt med 1,4 prosent, og det kan være vist seg å bli historiens største. Men det er ikke nok til å holde den globale temperaturen nede.

Siden koronaens utbrudd har vi sett mange historier om færre biler på veiene, færre fly på himmelen og renere luft i byene. Og nå har vi de første forsiktige estimatene av hvor stor klimaeffekten faktisk kan bli.

Den britiske organisasjonen Carbon Brief har utgitt en analyse av globale data om de siste månedenes energiforbruk, som forutsier et fall på 2000 millioner tonn CO2 i utslippene i år.

Det svarer til et fall på 5,5 prosent, og det er mye. Faktisk kan det vise seg å bli det største fallet i historien.

En pandemi kan ikke redde klimaet alene

Til sammenligning falt verdens CO2-utslipp med 845 millioner tonn i kjølvannet av andre verdenskrig, mens finanskrisen i 2008 førte til et fall på 440 millioner tonn.

Men selv en verdenshistorisk rekord er ikke nok hvis vi skal holde temperaturstigningen under de 1,5 gradene som var Paris-avtalens ideelle scenario, hvis kloden skal unngå de verste konsekvensene av den globale oppvarmingen.

Faktisk skal det et fall på 7,6 prosent i året i det neste tiåret til hvis vi skal lykkes.

Vekst i grønn energi kan ha bidratt

Carbon Brief-analysen bygger på fem store datasett fra Kina, USA, India, Europa og den globale oljesektoren.

Til sammen tegner tallene et bilde av veitransport, luftfart, industriproduksjon, luftforurensning og andre relevante indikatorer av CO2-utslipp, dekkende for i alt 76 prosent av det globale utslippet. Derfor mener Carbon Brief at analysen er representativ.

Men organisasjonen slår også fast at det fortsatt bare er snakk om et estimat. Det er umulig å lage presise forutsigelser fordi vi fortsatt ikke vet hvordan krisen kommer til å utvikle seg, eller hvor lenge den kommer til å vare.

Man kan heller ikke trekke klokkeklare konklusjoner om årsakene til det voldsomme fallet i utslippene.

Det var for eksempel allerede stor vekst i forbruket av grønn energi før utbruddet av COVID-19, mens solskinn og vind i årets første måneder har betydd en høyere produksjonen i verdens sol- og vindparker.