Kollaps av Golfstrømmen kan gjøre Norden til en dypfryser

Målinger viser at styrken i Golfstrømmen har falt. Skrekkscenarioet er en total kollaps av denne viktige havstrømmen og iskalde vintre i Nord-Europa.

Golfstrømmen kan give kolde vintre

Nord-Europa blir lunere på grunn av den sterke Golfstrømmen, som frakter varmt vann nordover fra Mexicogolfen.

Fordampingen av det varme vannet sørger for at vi har milde vintre til tross for at vi befinner oss langt mot nord.

Men dette kan store mengde smeltevann fra isen på Grønland sette en stopper for. Dermed kan den globale oppvarmingen faktisk komme til å bety en nedkjøling av Nord-Europa.

Temperaturen kan falle med 12 grader

Hvis Golfstrømmen skulle kollapse totalt, vil temperaturene i det nordligste Norge og Sverige, samt på Island, falle med opptil 12 grader, ifølge beregninger utført av klimaforskere fra Met Office Hadley Center.

I det sørlige Skandinavia samt Irland og Skottland kan temperaturen falle med mellom fem og ti grader om vinteren. Samtidig vil sommermånedene ifølge modellene blir tørrere, med langt mindre regn.

Fare: Ferskvann svekker Golfstrømmen

Flere klimaforskere frykter en svekket Golfstrøm fordi det for tiden strømmer smeltevann fra Grønland ut i det nordlige Atlanterhavet.

Normalt vil vannet i Golfstrømmen synke til bunns omkring sørspissen av Grønland. Det skjer fordi strømmen har blitt veldig salt og tung etter at det varme vannet har fordampet. Etter nedsynkningen flyter strømmen sørover som en bunnstrøm.

Men når ferskvannet fra Grønlandsisen tynner ut det salte vannet i Golfstrømmen, blir det lettere. Det betyr at vannet kan bli liggende på overflaten.

Det salte vannet som synker ned, fungerer normalt som en pumpe som trekker hele Golfstrømmen. Forskere frykter derfor at hvis pumpen går i stå, går hele systemet i stå.

Golfstrømmen er svakere enn på tusen år

En gruppe forskere fra Potsdam Institute for Climate Impact Research mener at Golfstrømmen er svakere enn noen gang gjennom de siste tusen årene. Du kan lese mer om hvordan Golfstrømmen svekkes i denne artikkelen: