4 av Jordens 9 grenser er overskredet

Klimaforandringer presser kloden. Jorden har ni vitale systemer, og fire av dem er kommet så i ubalanse at store endringer truer livet på Jorden.

Jorden

Klimaforandringer truer livet på jorden

Ny forskning viser at fire av Jordens ni vitale systemer lider voldsomt.

De fire systemene vil sannsynligvis kollapse i løpet av de kommende 100 a?r – kanskje allerede om noen få tiår – og Jorden risikerer å bli et goldt, ugjestmildt sted for liv.

Forskningen er utgitt i det anerkjente tidsskriftet Science og beskriver hvor store endringer mennesket kan tillate før vi trer inn i en tidsalder med geologisk, kjemisk og biologisk ragnarokk.

Jordens ni vitale systemer

Jorden har ni vitale systemer – bl.a. klimaet, næringskjeden og havets surhetsgrad, som alle må være i balanse for at Jorden skal fungere slik vi er vant til. Store endringer kan fa? et system til å velte.

Ved hjelp av avanserte computermodeller og enorme mengder data har forskerteamet beregnet når systemene vil bryte sammen.

For å beregne terskelen for f.eks. drikkevannsressursene ble modellene foret med informasjon om vannkvalitet og vannressurser fra hele verden.

Skogene og dyrene forsvinner

De fire overskredne grensene dreier seg om innholdet av karbondioksid i atmosfæren, et synkende antall av dyre- og plantearter i naturen, forurensing som skyldes næringsstoffer fra landbruket og avskogning.

For eksempel er nivået av drivhusgassen karbondioksid i atmosfæren alarmerende høyt. Grensen ligger ifølge forskerne ved ca. 350 partikler pr. million (ppm), og allerede nå ligger nivået på 400 ppm og er stadig stigende.

Fosfor og nitrogen renner også ut i elver og hav og gir næring til giftige grønnalger, som dreper andre arter og forstyrrer miljøet. I dag slippes det hvert år 150 megatonn nitrogen ut i naturen på verdensbasis, mens grensen går ved 62 megatonn.

Biodiversiteten, dvs. antallet av forskjellige dyre- og plantearter, har også falt drastisk. Ifølge forskerne går grensen ved 90 prosent. Det betyr at 90 prosent av Jordens dyre- og plantearter må overleve for at systemet ikke skal bryte sammen. Men akkurat nå anslår forskerne at antallet av arter har falt til 82 prosent i noen deler av verden, f.eks. Afrika.

Samme tendens ses for skogene: Forskerne mener at smertegrensen går ved 75 prosent av Jordens opprinnelige skogareal – i dag er vi nede på ca. 62 prosent.

Høyt CO2-nivå kan skyve oss over i en ny tidsalder

I cirka 12 000 år – fra siste istid og frem til den industrielle revolusjon – varierte konsentrasjonen av CO2i atmosfæren bare mellom 270 og 330 molekyler pr. million (ppm). Nivået var altså relativt stabilt.

Men fra den industrielle revolusjon og frem til nå har innholdet eksplodert. I 2015 var tallet steget til over 400 ppm, og det stiger med omkring 2 ppm hvert a?r.

Ifølge forskerne ga?r grensen ved 450 ppm, og da vil atmosfæren være sa? fylt med CO2 at det vil skape store klimaforandringer. Den grensen når vi om bare 25 år.

Jorden kan reddes med teknologi

Jordens ni systemer kan reddes med teknologi. For eksempel bygger forskerne inn selvmordsmekanismer i genmodifiserte planter, slik at uten forskernes kunstige næringsstoffer, dør de.

Les mer om løsningene på Jordens problemer her: