Klimadødsfall koster milliarder

Opp mot 12 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Så mye koster tap av menneskeliv som følge av luftforurensning i land som Kina, ifølge en ny analyse.

nb_u39 Kulkraft

Verdens ledere var tirsdag samlet i New York for å diskutere klimaendringer.

FNs klimapanel har fastslått at menneskets utslipp av blant annet CO2 er hovedsynderen i global oppvarming.

Men klimaet er ikke alene om å lide under forurensningen. Hvert år koster utslipp av partikler fra kullkraftverk og transportsektoren fire millioner liv – og enda mer penger.

Dødsfall koster 7000 milliarder

Organisasjonen New Climate Economy har regnet seg frem til hvor mange penger tap av menneskeliv som følge av forurensning koster de 15 største CO2-utslipperne.

I CO2-synder nummer 1, Kina, koster dødsfallene samfunnet nesten 12 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, tilsvarende rundt 7000 milliarder kroner.

På de følgende to plassene kommer ikke overraskende Russland og India, mens Tyskland på fjerdeplassen er hardest rammet blant de europeiske landene.

Små partikler er synderen

Mens klimaet påvirkes av drivhusgasser i atmosfæren, er det små luftbårne partikler i nærmiljøet som trekker på de helsemessige regningene.

Kilden er imidlertid den samme – nemlig kullfyrte kraftverk og transportsektoren.

Figuren viser hvor stor prosentandel av landenes bruttonasjonalprodukt tap av menneskeliv som følge av luftforurensning koster.