Klima knekker klodens næringskjede

FN anslår at klimaendringer vil redusere utbyttet fra verdens åkre med 30 prosent i 2050. En sultkatastrofe kan bare avverges hvis vi utnytter astronautenes matpakke og gjør om havbunnen til frodige landbruksområder.

pige på trilleboer
© Shutterstock

Vi er nå mer enn 8 milliarder mennesker på jorden, og like mange munner skal mettes hver dag.

Forbedrede dyrkingsmetoder og matplanter betyr at vi i fjor produserte omkring 4 milliarder tonn mat. Hvis utbyttet ble fordelt likt, ville det være nok til alle.

Men nå får vi problemer med å holde produksjonen oppe. Klimaendringer betyr at landbruksområder med mais, hvete og ris, som i dag brødfør milliarder, vil bli forvandlet til gold ødemark.

Og de områdene som vil nyte godt av et varmere klima, kan rett og slett ikke erstatte de tapte.

Bare hvis vi finner nye næringskilder, kan vi unngå en global hungersnød. Nå er eksperter i gang med jakten på mat til neste generasjon, både i verdensrommet og under havets overflate.

Planter får CO2-forstoppelse

De klimaendringene som finner sted nå, er forårsaket av brenning av fossilt brensel – kull, gass og olje – som slipper ut drivhusgass. Brenningen øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren og skaper den såkalte drivhuseffekten.

Jorden, majsudbytte

Prognoser spår at produksjonen av mais vil falle voldsomt i dette århundret – i de røde områdene med 40 prosent.

© NASA GSFC

«Drivhus» lyder kanskje som noe som er bra for planter, og den konklusjonen er heller ikke helt på jordet.

Planter – både buskene i hekken og kornet på åkeren – lever av energi fra sollys, næringsstoffer fra jorden og karbon som bladene kan trekke ut av atmosfærens CO2, såkalt fotosyntese. Så hvis konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er høyere, er det mer karbon til plantene, som vil vokse raskere.

Problemet er bare at vi ikke lever av å innta et bestemt volum mat. Vi trenger for eksempel proteinen, vitaminer og mineraler, og når plantene vokser seg større, blir de dårligere til å dekke nettopp disse behovene.

Ris er den viktigste næringskilden for mer enn 2 milliarder mennesker, og forskere fra det kinesiske instituttet for jordbunnsforskning i Nanjing har undersøkt hvordan høyere CO2-innhold i atmosfæren påvirker den viktige avlingen.

100 prosent av ristypene som ble testet, ble ernæringsmessig dårligere av å vokse i luft med mer CO2.

Forskerne utsatte forsøksåkre med 18 ulike slag ris for samme økte CO2-nivå som eksperter regner med vil være til stede i atmosfæren senere i dette århundret.

Etter innhøsting konstaterte forskerne at innholdet av protein, jern, sink og ulike vitaminer var betydelig redusert i forhold til ris fra en kontrollåker.

Forskerne kjenner ikke detaljene i sammenhengen, men de foredlede artene som vi lever av over hele verden, er avhengige av en nøye avstemt balanse mellom næringsstoffer i jorden og tilgjengelig CO2.

Hvis den balansen blir skjev, kan det ha uheldige konsekvenser for plantens evne til å fungere som næringskilde for oss.

Andre studier viser at også avlinger som hvete og soyabønner svekkes av mer CO2, men forskere håper at de kan bruke den kunnskapen til å velge ut de typene som er mest resistente overfor høyt CO2-innhold, og avle videre på dem for å skape framtidens matplanter.

Superhvete tåler varmen

Men kornet må ikke bare tilpasses stadig mer drivhusgass. En annen viktig utfordring er framtidens tørrere og varmere klima, som reduserer utbyttet på landbruksområder som i dag er produktive. En temperaturstigning på bare to grader kan halvere utbyttet på en hveteåker.

Planter kan over årtusener tilpasse seg klimaendringer, men med det tempoet endringene skjer i nå, må de ha hjelp – for eksempel fra biologer som Elizabete Carmo-Silva ved universitetet i Lancaster i England. Sammen med kolleger har hun utviklet en hvetetype som tåler høye temperaturer mye bedre.

fiske og plantefabrik
© Claus Lunau

Fisk og planter dyrkes på fabrikk

I planter reguleres veksten av et enzym: Når det er mye lys, om dagen, øker veksten, og hvis lyset er svakt, lar enzymet planten hvile.

Enzymet i vanlig hvete er dessverre ikke særlig varmeresistent. Hvis temperaturen kommer over 30 grader, kan ikke stoffet skru på veksten, og utbyttet på åkeren vil falle.

Sammen med kolleger har Carmo-Silva funnet et annet enzym i planten som ikke har problemer med varme, og i laboratoriet har de modifisert det varmetolerante enzymet slik at det klarer å aktivere veksten.

Resultatet er en hveteplante som kan levere et stort utbytte selv om temperaturen er opptil 35 grader.

Tilpassede matplanter som Carmo-Silvas hvete kan bidra til å avverge sult. En annen metode er å bruke eksisterende planter og i stedet tilpasse dyrkingsstedet. Det er det bedrifter som Nordic Harvest gjør.

planteopbevaring

I «vertikalt landbruk» dyrkes matvarer innendørs under kontrollerte forhold i flere etasjer. Med denne metoden kan man få ekstremt høyt utbytte på lite areal.

© Nordic Harvest

Firmaet er blant de ledende innen «vertikalt landbruk», der dyrkingen foregår innendørs i mange etasjer under strengt kontrollerte forhold.

Lyset kommer fra LED-lamper, vannet gjenbrukes, og i plantekassene er jord skiftet ut med næringsrikt vann uten skadedyr og sykdommer, som ellers kan gjøre det nødvendig å bruke sprøytemidler.

Resultatet er helt rene matvarer som har lang holdbarhet, kan høstes 14 ganger i året og krever veldig lite plass. I en 1000 m2 stor hall er produksjonen like stor som på en 250 000 m2 stor åker i det fri.

Metoden er så effektiv at Nasa vil bruke noe lignende på reiser til Mars. Med en ren og effektiv dyrking som ikke er avhengig av været, kan framtidens astronauter supplere for eksempel frysetørret mat med ferske planter de dyrker underveis.

400 kvadratkilometer av havet utenfor kysten av Nederland er satt av til produksjon av tang.

Så langt brukes vertikalt landbruk mest til produksjon av planter vi spiser mesteparten av, for eksempel salater og urter. Men metoden blir stadig mer effektiv, og forsøk med å kombinere dyrkingsformen med fiskeoppdrett er også på vei.

Metoden kalles akvaponi, og tanken er at fisken kan leve i vannet plantene vokser i, og tilføre vannet de nødvendige næringsstoffene.

Utfordringen er å styre tilførselen av næring til fiskene helt nøyaktig, slik at anlegget blir et lukket miljø i perfekt balanse og med et overskudd av både planter og fisk som kan høstes.

Landbruket går til sjøs

Andre prosjekter handler ikke om å ta med fiskene på land, men i stedet drive landbruk i fiskenes verden: under havets overflate.

Havene dekker 70 prosent av kloden, og gjennomsnittsdybden er riktignok nesten 4 kilometer. Men langs de mer enn 1 million kilometerne med kystlinje er det massevis av områder med grunt vann som egner seg godt til produksjon av mat. I prinsippet er det mulig å flerdoble klodens landbruksområde.

Tang, vand, hænder

Tang har blitt brukt som matvare i årtusener, og med nye dyrkingsmetoder kan den globale produksjonen mangedobles.

© Shutterstock

Tang – som kan være både planter og store alger – har blitt brukt som næringskilde i årtusener og har mange fordeler sammenlignet med for eksempel ris, mais og hvete. Tang krever verken vanning, sprøytemidler eller gjødsel og inneholder massevis av proteiner og vitaminer.

Dessuten vokser noen tangarter ekstremt raskt, og tang styrker det biologiske mangfoldet ved å forbedre havmiljøet og være hjemsted for massevis av dyreliv.

I dag høstes det om lag 35 millioner tonn tang årlig – nesten alt sammen i Asia, men det nederlandske konsortiet North Sea Farmers har ambisjoner om å produsere store mengder tang i Europa.

På et testområde tolv kilometer utenfor kysten av Nederland har North Sea Farmers gjennom noen år eksperimentert med en flytende gård der brunalger vokser i spesielle vekstrør i nærheten av overflaten. Rørene holdes fast av et anker på bunnen.

3 ting du kan gjøre selv

Selv om vi i Norden antagelig ikke får redusert matproduksjon på grunn av klimaendringer foreløpig, kan du bidra til å forhindre framtidens sultkatastrofer ved å følge tre enkle råd.

kartofler, spise
© Agricultural Research Service

Dyrk din egen mat i hagen

Selv en mindre kjøkkenhage kan gi stort utbytte. Et bed på 25 m2 kan for eksempel gi opptil 100 kilo poteter per år – rundt forbruket til en gjennomsnittsfamilie. Bønner kan vokse i høyden og gi omtrent dobbelt så stort utbytte som poteter.

fisk, skaldyr
© Shutterstock

Erstatt biffen med fisk

Kuer, sauer og griser spiser mye. 77 prosent av verdens landbruksområder brukes til husdyrhold eller til å produsere fôr til dyr, og bare 18 prosent av den energien vi inntar, stammer fra kjøtt. Fisk som lever fritt i havet, tar selvsagt ikke opp plass på åkeren.

æble, råddent, spise
© Shutterstock

Spis den uperfekte maten

I EU-land går det hvert år nesten 100 millioner tonn mat til spille – enten før den blir solgt, eller hos forbrukeren. Mye er frukt og grønt som kanskje har en mindre transportskade, som verken har betydning for smak eller næringsverdi.

Neste skritt er åpningen av et kommersielt anlegg på 1,6 millioner m2. Her skal ikke innhøstingen foregå for hånd, som på de asiatiske anleggene, men med maskiner som kan operere i all slags vær.

Det nye tanganlegget skal ligge i nærheten av en havvindpark slik at den ikke forstyrrer skipstrafikken, og den skal produsere mer enn 1000 tonn årlig.

Det er nok av plass til å utvikle undervannslandbruk: Nederlandske myndigheter vil sette av 400 km2 hav til dyrkingsformen og dermed gi mulighet for en årlig produksjon på opptil 250 millioner tonn tang.

All den tangen skal ikke bare brukes til menneskemat. Tang brukes også til blant annet dyrefôr og gjødsel og i legemiddelindustrien.

Dessuten kan brunalgene binde omtrent dobbelt så mye CO2 som et tilsvarende areal dekket av skog, så de store områdene med tang kan ikke bare erstatte avsvidde åkre på land. De kan også motvirke årsaken til den globale oppvarmingen og de avsvidde kornåkrene.