Shutterstock

Jorden blør CO2: Milliarder av tonn på vei ut i atmosfæren

230 milliarder tonn CO2 – fire ganger så mye som Kina noensinne har sluppet ut – har kurs mot atmosfæren fra klodens øverste jordlag. Men vi kan imøtegå trusselen ved å holde temperaturstigningene under 2 grader.

Ny forskning fra University of Exeter viser at 230 milliarder tonn CO2 kan være på vei ut i atmosfæren fra klodens øverste jordlag hvis den globale temperaturen stiger med 2 grader.

Det svarer til to ganger den mengden drivhusgass som USA har sluppet ut de siste 100 årene. Eller fire ganger så mye som Kina har sluppet ut i hele sin historie.

I klodens øverste jordlag finnes ofte en høy konsentrasjon av karbon i form av dødt organisk materiale. Jord består for eksempel av organiske rester fra planter og dyr som langsomt har blitt blandet av flittige meitemarker.

Over tid vil mikrober fordøye og bryte ned det organiske materialet til enkle kjemiske byggeklosser – blant annet CO2, som ender i atmosfæren.

Forstå hvordan karbon ender i jorden:

Varm jord gir fra seg mer CO2

Som i kjøleskapet der hjemme sørger en kjøligere temperatur for å forsinke nedbrytningsprosessene i jorden. Men når temperaturen stiger, økes nedbrytningen, fordi mikrobene i jorden trives best ved høyere temperaturer: Varmen får dem til å produsere flere fordøyelsesenzymer, så de spise mer – og derfor utånder mer CO2.

Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som det finnes atmosfæren – omkring 2500 milliarder tonn. Derfor har det også lenge vært et av de helt store spørsmålene på forskningen hvor følsomt jordens CO2-utslipp er overfor temperaturstigninger.

Hittil har modellene arbeidet med en usikkerhet på 120 milliarder tonn karbon. Den usikkerheten har forskerne fra Exeter nå eliminert med sin presise modell.

Forstå hva som skjer når jorden varmes opp:

Ny modell utelukker det verste scenariet, men ...

Den gode nyheten i CO2-modellen er at forskerne nå tør utelukke de aller verste scenariene som tidligere modellers usikkerhet har gitt plass til.

Den dårlige nyheten er at 230 milliarder tonn karbon vil bli sluppet ut ved en temperaturstigning på to grader. Det er også er et alvorlig scenario.

Hvis temperaturstigningen skal holdes under to grader – som Paris-avtalen foreskriver – må utfasingen av fossile drivstoff og utviklingen fornybar energi gå mye raskere. Det må også utvikles teknikker til å fange opp og lagre CO2.

Kina, Japan og Sør-Korea har nylig lovet å bli klimanøytrale før 2060, og med Joe Bidens seier i det amerikanske presidentvalget forventes USA å melde seg inn i kampen igjen.

Er du nysgjerrig på hva CO2-avtrykket ditt er? Beregn avtrykket ditt med CO2-beregneren vår!!