Mario Tama/Getty Images

Iskjerne fra Antarktis skal vise framtidens havnivå

Et nytt boreprosjekt skal gi svar på om ismassene på Vest-Antarktis vil smelte vekk i løpet av de kommende tiårene.

En av de største jokerne i klimaforskernes prognoser er hva som skjer med ismassene på Antarktis når temperaturen blir bare litt høyere enn i dag. De har lenge hatt mistanke om at særlig isen i Vest-Antarktis risikerer å smelte vekk, noe som antagelig har skjedd tidligere.

Forskerne vet at smeltet is i den i mellomistiden, eemtiden, da temperaturen var omkring én grad varmere enn i dag, fikk havnivået til å stige med 6–9 meter. Nå skal et nytt boreprosjekt avklare om det var smelting på Vest-Antarktis som var årsaken.

En iskerne fra Hercules Dome kan vise, om isen var smeltet væk på Vestantarktis i den sidste varmeperiode, Eemtiden.

© Shutterstock

Det amerikanske forskningsfondet National Science Foundation har avsatt tre millioner dollar til prosjektet, som skal utføres ved Hercules Dome 400 kilometer fra sørpolen.

Vest-Antarktis var kanskje åpent hav

Det meste av steingrunnen på Vest-Antarktis ligger dypere enn havets overflate. Det innebærer at det har vært åpent hav her hvis isen i eemtiden var vekk. På det tidspunktet har Hercules Dome i så fall ligget ved kysten.

I så fall kan forskerne lese av i den 2,5 kilometerne lange borekjernen av is de skal begynne å hente opp i 2023.

Under den siste mellomistiden, Eem-tiden for 129 000-116 000 år siden (den røde delen av kurven), var temperaturen omkring en grad høyere enn middeltemperaturen i dag (hvit stiplet linje).

Ved å måle isens innhold av natrium og forholdet mellom ulike isotoper av oksygen kan de se om det var et varmt og fuktig kystklima ved Hercules Dome i eemtiden for 129 000– 116 000 år siden.

Antarktis uten is. De blå og grønne områdene ligger under havets overflate, så hvis isen smeltet, ville det meste av Vest-Antarktis bli åpent hav.

© British Antarctic Survey

Isforskere fra University of Washington, som leder prosjektet, forventer at iskjernen også vil avsløre hvor raskt smeltingen skjedde. Resultatet vil dermed vise hvor mye havet vil de kommende tiårene, når temperaturen vil nå samme nivå som i eem-tiden.