Shutterstock

Innlandsisen på Grønland blir tykkere

Den globale oppvarmingen smelter isen langs kysten av Grønland – men nye satellittmålinger viser at isen til gjengjeld blir tykkere inne i landet.

Innlandsisen på Grønland holder på å endre form. Langs kysten trekker frontene av isbreene seg tilbake med foruroligende fart, men nye data fra Nasa-satellitten ICESat-2 viser at isen lenger inne i landet samtidig har blitt tykkere.

Årsaken er at den globale oppvarmingen ikke bare smelter isen, men også resulterer i mer nedbør, fordi fordampingen fra havet blir større. Inne over innlandsisen faller nedbøren som snø, og derfor blir isen bygget opp her.

Fra 2003 til 2019 har innlandsisen på Grønland blitt tynnere langs kysten (røde og oransje områder), men er til gjengjeld vokst lengre inn i landet (blå områder).

© Smith et al./Science

Måler med millimeter-presisjon

Satellittens målinger er uhyre nøyaktige. De foregår med instrumentet ATLAS, som skyter laserpulser mot isen og mottar det reflekterte lyset. Dermed kartlegges isens overflate i punkter med 70 centimeters avstand, og høydeforskjeller på helt ned til fire millimeter blir registrert.

Indlandsisen i Grønland - parallax baggrund

Satellitt bombarderer isen med laser

ICESat-2 måler høyden på Grønlands innlandsis med laserpulser som treffer med 70 centimeters mellomrom.

Collaborative Student Project/NASA & Ken Ikeda Madsen

1. LYNRASKE PULSER SENDES AV GÅRDE

Måleinstrumentet ATLAS skyter pulser av laserlys ned mot isen i seks retninger av gangen. Hvert sekund sendes 10 000 pulser av sted, og hver puls består av 300 billioner fotoner.

2. ISEN REFLEKTERER I ALLE RETNINGER

Når en laserpuls rammer overflaten av isen, reflekteres fotonene til alle sider. Bare noen helt få av dem får tilbake retning tilfeldigvis mot satellitten, slik at de kan fanges opp av ATLAS.

3. TIDSFORSJKELLEN VISER ISENS HØYDE

ATLAS måler tiden som har gått fra laserpulsen ble sendt av sted til den lille håndfullen fotoner vender tilbake. Tidsforskjellen viser avstanden til isens overflate og dermed høyden.

Et team av forskere fra flere amerikanske universiteter har nå sammenlignet ICESat-2-målingene fra 2018 og 2019 med resultatene fra den første ICESat-satellitten, som var i aktivitet fra 2003 til 2008. Ved kysten har isen blitt helt opptil seks meter tynnere per år, mens den lenger inne i landet har blitt opp til en halv meter tykkere.

Smeltingen går raskest

Totalt sett har Grønland i gjennomsnitt mistet 200 milliarder tonn is i året, så selv om isen bygges opp inne i landet, kan det ikke kompensere for tapet langs kysten.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende på Antarktis, men her er forskjellen mellom innland og kysten mindre, antagelig fordi isbremmene ute i havet bremser isbreenes bevegelse.

ICESat-2-målingene gir forskerne ny innsikt i de mekanismene som styrer isens utvikling i et varmere klima. Dermed kan de bedre forutsi hvor mye vannstanden i havene vil stige de kommende årene.