Hvor alvorlige er konsekvensene av den globale oppvarmingen?

Behøver vi virkelig å være så bekymret fordi om det blir et par grader varmere på jorden?

De aller fleste forskerne er enige om at den globale middeltemperaturen vil stige.

Flere tiårs forskning og observasjoner peker nesten alle i samme retning: at det blir varmere på jorden – og trolig vil middeltemperaturen ha steget med 1,5 grader celsius om 100 år.

Det er svært vanskelig å forutsi konsekvensene helt nøyaktig, men de kan vise seg å bli enorme. Mange forskere frykter at temperaturstigningen vil smelte store mengder av ismassene ved polene.

Det vil få vannstanden i havet til å stige slik at lave områder som store deler av Nederland, Bangladesh, India og områder ved Nilen i Afrika blir oversvømt. Det vil også få innflytelse på temperaturen og strømforholdene i havet, og det vil igjen påvirke regionale og lokale nedbørforhold.

Over hele verden risikerer fruktbar jord å bli oversvømt eller å tørke inn til ørken. Omvendt vil tørre og ufruktbare arealer bli omdannet til frodig jord når regnet faller i hittil tørre områder.

Forskerne frykter også at de varme havstrømmene i Nord-Atlanteren vil trekke seg tilbake, slik at Vest-Europa paradoksalt nok kan bli opptil fem grader kaldere. Også livet på jorden – dyr, planter og bakterier – vil endre seg. Noen arter vil dø ut, mens andre vil spre seg.

Tropiske sykdommer vil bre seg til områder som tidligere var for kalde, for eksempel kolera og malaria. Så det blir nok av utfordringer å ta opp når den [globale oppvarmingen skyter fart.