Shutterstock
Konsekvenser ved indlandisen smelter topbillede

Hva ville skje hvis all is på jorda smeltet?

Det er ikke bare isbjørnen som får det vanskelig hvis all is forsvinner fra kloden. Store deler av Nord-Amerika og Europa vil drukne i vannmassene.

Hvis all is på jorda smelter, stiger verdenshavene med omkring 70 meter.

For at all denne isen skulle smelte, ville det kreve en varmere klode enn vi har i dag.

Siden varmt vann tar større plass enn kaldt vann, vil havet ha steget 30 meter til.

Konsekvenser for hele verden

Hvis havet skulle stige med 70 meter, får det enorme konsekvenser på verdenskartet – og det ville ha gjort opp mot halvparten av verdens befolkning hjemløse – og naturligvis også rammet resten av verden, med 3,5 milliarder flyktninger.

99 prosent av isen på jorda er bundet opp i tre store ismasser. Hvis Grønlandsisen smelter, stiger havet med syv meter. Vest-Antarktis inneholder nok is til åtte meter stigning.

Det er i Øst-Antarktis de virkelig store mengdene finnes. Her er det nok is til å føre til en stigning på 55 meter. Hvis all denne isen skulle smelte, vil vannet likevel ikke stige like mye overalt på kloden.

Innlandsisen inneholder nok is til å gi en havstigning på over 70 meter. Det vil være en katastrofe for store deler av Europa.

Konsekvenser for Europa

De enorme ismassene forskyver jordas gravitasjonsfelt, så vann som smelter fra Grønland påvirker først og fremst det sørlige Stillehavet, mens is som smelter fra Antarktis, får havet til å stige omkring Europa og Nord-Amerika.

Ifølge FNs klimapanel vil en temperaturstigning på bare mellom én og fire grader gjøre at hele Innlandsisen på Grønland kan forsvinne på bare 1000 år.