Victor Habbick Visions/SPL
Parasoll i rummet

Hva om vi sendte store parasoller ut i verdensrommet?

Er det mulig å motvirke drivhuseffekten ved å sende opp store speil eller parasoller i verdensrommet slik at strålingen fra solen blir dempet? Det kunne vel senke temperaturen?

Tanken om å redusere stråling fra solen som en motvekt til den menneskeskapte globale oppvarmingen oppsto allerede på 1970-tallet. Slike tekniske løsninger som påvirker klimasystemet aktivt, kalles i dag geoengineering.

Det er flere forslag til rombasert geoengineering. Det enkleste er speil som reflekterer sollyset før det når atmosfæren. Den løsningen skaper imidlertid tydelige skygger på jordoverflaten. Derfor foreslår andre en linse 1 500 000 kilometer ute i verdensrommet. Linsen skal bryte lyset litt slik at det dempes med for eksempel en prosent over hele kloden.

Rombasert geoengineering er imidlertid neppe økonomisk forsvarlig sammenlignet med mer jordnære løsninger.

Det er i hvert fall konklusjonen fra Royal Society, det britiske Vitenskapsakademiet, som i 2015 gjennomførte beregninger av kostnadene.

LES OGSÅ: Hva er drivhuseffekten?

Russland forsterket strålingen

Russland er den hittil eneste nasjonen som har eksperimentert med ideen ved å sende opp solspeilet Znamya-2 i oktober 1992. Det 20 meter store seilet foldet seg ut og reflekterte sollys som planlagt.

Znamya i bane

Russland sendte i 1992 ut et speil i verdensrommet for å reflektere sollys mot byer langt mot nord i vinterhalvåret.

© Detlev Van Ravenswaay/SPL

Speilet var imidlertid vinklet slik at det sendte lyset ned på jordoverflaten og skapte et lysende punkt med styrke som fullmånen.

Russernes plan var nemlig ikke å begrense strålingen, men å lyse opp de russiske byene nær polarsirkelen i vintermånedene. Planene ble imidlertid skrinlagt da en større versjon, Znamya-2.5, gikk tapt i 1999.

Generelt er svakheten ved ideen om parasoller i verdensrommet at det bare kan bidra til å senke temperaturen på jorden – og ikke løse de andre problemene våre CO2-utslipp skaper, for eksempel forsuring av havene.

Oppvarmingen av jorden kan dempes på flere måter

Forskere har foreslått flere tekniske løsninger som vil redusere effekten av strålingen fra solen.

Illustration af parasoller i rummet
© Shutterstock

1. Parasoller i verdensrommet

I teorien er det mest effektivt å stoppe strålingen før den når jordens atmosfære. Et romspeil på jordens solside ville fungere 24 timer i døgnet, men kostnadene ville være gigantiske.

Illustration af parasoller i rummet
© Shutterstock

2. Svovelsyre i atmosfæren

Fra vulkanutbrudd vet vi at svovelholdige gasser i atmosfæren danner dråper av svovelsyre som reflekterer sollyset. Ved å sprøyte ut svovelsyre i luften, for eksempel fra ballonger, kan vi oppnå den samme effekten.

Illustration af parasoller i rummet
© Shutterstock

3. Hvite flater på land

Mørke flater tar opp sollys og avgir varme, mens hvite flater reflekterer en større del av lyset uten å gjøre om det til varme. Ved å farge for eksempel hustak hvite kan oppvarmingen av luften derfor reduseres.