Shutterstock
Topp 5 CO2-utslipp

Hva avgir mest CO2?

Avbrenning av olje og naturgass står for mesteparten av CO2-utslippene, mens planter og verdenshavene skaper litt balanse i regnskapet ved å oppta karbondioksid.

CO2-utslipp blir ofte nevnt når vi snakker om klimaendringer og global oppvarming.

Men hva slipper ut mest CO2? Hva er CO2-utslipp? Og hvorfor er det et problem, i og med at CO2 finnes naturlig i atmosfæren?

Få svaret i denne artikkelen – og se listen over de største kildene til CO2-utslip

Hva slipper ut mest CO2?

Forbrenning av fossilt drivstoff som olje og gass står for de største utslippene av CO2.

Og særlig forbrenning til strømproduksjon slipper ut mye CO2. Men transport, industri, rydding av regnskog og andre menneskeskapte aktiviteter spiller også en stor rolle for utslippene av CO2.

Selv om vi har kommet langt med solceller, vindturbiner og vannkraft, blir åtti prosent av verdens energibehov dekket av de fossile energikildene olje, kull og gass.

Det fossile drivstoffet inneholder store mengder energi som frigjøres når vi brenner dem. Energien kan brukes til å produsere strøm og drive motorer og maskineri, men har store konsekvenser for klimaet.

Hva er CO2-utslipp?

CO2 (karbondioksid) finnes helt naturlig i jordens atmosfære, og det er livsnødvendig for jordens naturlige økosystem.

Vi mennesker slipper ut CO2 når vi puster, og planter og trær tar det opp for å vokse. Deretter skiller de ut avfallsproduktet O2 (oksygen), som vi trenger for å puste – og slik fortsetter det.

Denne biokjemiske prosessen, som vi kaller fotosyntese, er en av de viktigste på jorden.

CO2 er altså ikke noe problem i seg selv, men CO2 blir et problem når det slippes ut for mye av det og det blir for mye CO2 i atmosfæren.

All forbrenning slipper ut CO2 – for eksempel når du fyrer opp grillen – og det samme skjer når vulkaner har utbrudd. Men gjennom en årrekke har de menneskeskapte utslippene av CO2 økt raskt, og det har ført til ubalanse i jordens naturlige økosystem.

Se hva som slipper ut mest CO2, i listen under.

Her er de største klimasynderne

1. Strøm-produksjon slipper ut mest CO2

Kraftverk

Energiproduksjon er den største kilden til CO2 på kloden.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper strømproduksjonen ut?: 32,10 milliarder tonn CO2 i året

Når du tenner lampen eller søker på Google, bruker du strøm.

Og på tross av de siste årenes store framskritt innen vindmøller, vannkraft og solenergi, står brenning av kull og gass fortsatt for det aller meste av den globale strømproduksjonen.

2. Rydding av tropisk regnskog

Felt regnskog i Indonesia

Felling av tropisk regnskog fører til store CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper rydding av regnskog u?t: 4,8 milliarder tonn CO2 i året

Regnskogene inneholder massevis av trær som absorberer CO2 når de vokser. Men når trærne blir felt og brent, vil den CO2-en de oppbevarer, bli frigjort.

Skogryddingen betyr også at vi mister trær som kan fange opp CO2, og det bidrar til opphopningen av CO2 i atmosfæren.

3. Transport, biler

Trafikkork på motorvei

Personbiler er ikke overraskende en av de tingene som slipper ut mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper biltrafikken ut?: 3,6 milliarder tonn CO2 i året

Du slipper ut CO2 når du kjører bil eller tar bussen fra A til B. Biler, ikke medregnet lastebiler, står for mesteparten av CO2-utslippene i transportsektoren.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Klodens industri slipper ut 3,25 milliarder tonn CO2 i året, noe som er på topp 5 av CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper industrien ut?: 3,25 milliarder tonn CO2 i året

De drivhusgassene som stammer fra industrien, er forårsaket av brenning av fossilt drivstoff på for eksempel fabrikker.

Tallet dekker også kjemiske prosesser og bearbeiding av metall som danner CO2.

5. Transport, fly

Flytrafikk

Ikke overraskende slipper fly ut mye CO2, og alle millionene flyavganger gir transportformen en høy plassering på listen over hva som slipper ut mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper flytrafikken ut?: 900 millioner tonn CO2 i året

Når du reiser, bruker flyet massevis av drivstoff som kommer fra raffinert olje – et fossilt drivstoff.

I 2018 var det i alt 4,3 milliarder flypassasjerer fordelt på 37,8 millioner avganger.

6. Skip

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Selv om shipping er på listen over hva som slipper ut mest CO2, er skipstransport fortsatt en av de mest drivstoffeffektive måtene å frakte på når man ser på det volumet skipene frakter.

© Weiming Xie/shutterstock.com
  • Hvor mye CO2 slipper skipstrafikken ut? 900 millioner tonn CO2 i året

Mange av de produktene du finner i butikken, blir laget i utlandet og fraktet hit.

Det skjer gjennom en logistikkjede som går fra produsent til forretning ofte med skipsfrakt.

7. Landbruk

Traktor på kornsåker

Det er særlig kjøttproduksjonen som er den store synderen i landbrukets utslipp av CO2.

© PHILIPPE MONTIGNY/shutterstock.com
  • Hvor mye CO2 slipper jordbruket ut?: 165 millioner tonn CO2 i året

Landbrukets produksjon av matvarer slipper hvert år ut store mengder CO2.

Og selv om produksjon av plantemat slipper ut litt CO2, kommer mesteparten av landbrukets CO2-utslipp fra produksjon av kjøtt, særlig storfekjøtt.

8. Avfall

søppelfylling

Det er kanskje overraskende å finne avfall og håndteringen av det på en liste over hva som slipper ut mest CO2. Likevel står kompostering, håndtering og forbrenning av avfall for en anselig del av verdens CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper avfallshåndteringen ut?: 26,70 millioner tonn CO2 i året

Avfallshåndtering i form av forbrenning, deponering og kompostering slipper hvert år ut mange millioner tonn CO2 i hele verden.

Bak tallene i tabellen

Tallene tar utgangspunkt den siste oversikten fra Potsdam Insititut for Climate Impact Research, og datasettet PRIMAP-hist, som kombinerer flere ulike publiserte datasett.

PRIMAP-hist inkluderer ikke alle kilder til CO2-utslipp, for eksempel er ikke utslipp fra skogbruk med.

Andre aktører som World Resource Institute har imidlertid brakt en analyse av utslippet av rydningen av tropisk regnskog. Dessuten har franske agenturet Agence international de L'énergie gjennomført beregninger for CO2-utslippene fra transport.

CO2-utslippet i 2020 har vært lavere enn de foregående årene på grunn av reiserestriksjoner og nedstengninger i forbindelse med COVID-19. 2020 er ikke med i beregningene.