Shutterstock
affaldssortering 2

Hjelper kildesortering klimaet?

Gjenbruk av materialer er selvfølgelig bra for miljøet, men hjelper det også klimaet når jeg kildesorterer?

Rundt om i verden skaper husholdninger over to milliarder tonn avfall hvert år. Det er 250 kilo per person, og blir det håndtert optimalt, gir det en enorm gevinst for klimaet.

I en rapport fra 2021 har det britiske rådgivningsfirmaet Eunomia lagt fram beregninger som viser at hvis alt avfallet sorteres og håndteres riktig, kan vi fra 2030 spare klimaet for 2,76 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i året.

CO2-ekvivalenter oppgir klimaeffekten av andre typer drivhusgasser, for eksempel metan, når virkningen omregnes til den tilsvarende effekten av CO2.

Avfallssortering kan senke utslippene våre av drivhusgasser med 5,5 prosent.

De 2,76 milliardene tonn må sammenlignes med jordens samlede årlige utslipp på 50 milliarder tonn CO2-ekvivalenter.

Glass og metall er genialt gjenbruk

En av de store gevinstene kommer fra gjenbruk av glass. Beregninger viser for eksempel at hvis USA øker gjenbruken av glass fra 33 til 50 prosent, vil det fjerne utslipp som svarer til 300 000 bensinbiler.

Metaller veier også tungt i regnestykket. Det er ganske enkelt å skille ulike metaller fra hverandre og gjenbruke dem – og derfor er gevinsten også stor.

aluminium genbrug

Gjenbruk av aluminium er et av de feltene der vi kan spare aller mest energi og dermed skåne klimaet.

© Shutterstock

Gjeninnvinning av aluminium krever for eksempel bare fem prosent av den energien som skal til for å utvinne nytt aluminium fra malmen bauxitt.

Selv matavfall kan gjenbrukes til nytte for klimaet. En kontrollert nedbrytning av det organiske materialet kan gi oss nyttig biogass i stedet for at avfallet råtner på søppelfyllinger og produserer metan til atmosfæren.